Alegerea directorilor de departamente și a membrilor consiliilor departamentelor:

Departamentul de Geografie - marți, 18 iunie 2024, ora 9.00, în amfiteatrul B8
1. Alegerea Directorului Departamentului de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie, pentru mandatul 2024-2029;
2. Alegerea membrilor Consiliului Departamentului de Geografie, pentru mandatul 2024-2029;

Departamentul de Geologie - miercuri, 19 iunie 2024, ora 10.00, în amfiteatrul B6
1. Alegerea Directorului Departamentului de Geologie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie, pentru mandatul 2024-2029;
2. Alegerea membrilor Consiliului Departamentului de Geologie, pentru mandatul 2024-2029;

 

Dosar candidatură pentru funcția de Director departament Geografie - conf. dr. Ionuț MINEA

Candidaturi depuse pentru calitatea de membru al Consiliului Departamentului de Geografie:

1. Lect. univ. dr. Mihai BULAI
2. Lect. univ. dr. Mihail EVA
3. Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU
4. Lect. univ. dr. Marinela ISTRATE
5. Conf. univ. dr. Ionuţ MINEA
6. Prof. univ. dr. Ionel MUNTELE
7. Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU
8. Conf. univ. dr. Mihai NICULIŢĂ
9. Conf. univ. dr. Lucian SFÎCĂ
10. Lect. univ. dr. Oana-Mihaela STOLERIU


Dosar candidatură pentru funcția de Director departament Geologie - șef. lucr. dr. Ciprian CHELARIU

Candidaturi depuse pentru calitatea de membru al Consiliului Departamentului de Geografie:

1. Conf. univ. dr. Andrei-Ionuț APOPEI
2. Şef lucr. dr. Dan AȘTEFANEI
3. Prof. univ. dr. Dumitru BULGARIU
4. Asist. dr. Iuliana BULIGA
5. Conf. univ. dr. Andrei BUZATU
6. Şef lucr. dr. Ciprian CHELARIU
7. Şef lucr. dr. Tony-Cristian DUMITRIU
8. Conf. univ. dr. Traian GAVRILOAIEI
9. Prof. univ. dr. Crina-Genoveva MICLĂUȘ
10. Şef lucr. dr. Bogdan-Gabriel RĂȚOI
11. Prof. univ. dr. Dan-Vasile STUMBEA
12. Conf. univ. dr. Daniel ŢABĂRĂ


 

 


Dosar candidatură pentru funcția de decan - lect. univ. dr. Mihai BULAI


Dosar candidatură pentru funcția de decan - conf. univ. dr. Adrian URSU


În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei de decan, facem următoarele precizări:

· Dosarele de concurs se depun în data de 15 mai 2024, în intervalul orar 8.00-16.00.

· Fiecare candidatură va primi un număr de înregistrare, acesta fiind comunicat candidatului.

· La ora 16.00, Secretariatul facultății va transmite membrilor Consiliului facultății, în format electronic, dosarele de candidatură.

· În cadrul ședinței Consiliului facultății, candidații își pot susține programul managerial în format fizic sau online, în funcție de opțiunea acestora.

 

 

>>> Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de Decan în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași


  • Liste electorale - Facultatea de Geografie și Geologie

JOI, 25 ianuarie 2024, în intervalul orar 10°°-13°° în Amfiteatrul B6, et. II, corp B, este convocat personalul didactic la Adunarea Generală a Facultăţii de Geografie şi Geologie, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului Facultăţii de Geografie şi Geologie, pentru mandatul 2024-2029;

2. Alegerea reprezentanților Facultăţii de Geografie şi Geologie în Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru mandatul 2024-2029.

Decan,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU


Important !
Eventuale constestații la listele de votare privind componența se pot depune la secretariat în data de 17 ianuarie 2024, urmând ca pe data de 18 ianuarie 2024 să se afișeze listele de votare finale.

Secretariatul Facultății de Geografie și Geologie
17.01.2024


>>> Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2024-2029

>>> Calendarul alegerilor pentru mandatul 2024-2029 pentru funcțiile și structurile de conducere din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

>>> Model de declarație de candidatură

* preluare de pe pagina dedicată Alegeri 2024-2029 de pe site-ul UAIC