Programele internaţionale de susţinere a educaţiei şi formării profesionale ERASMUS+ / SEE urmăresc inserţia mai facilă pe piaţa muncii a studenţilor prin îmbunătăţirea contactului dintre student şi potenţialele instituţii angajatoare.

Condiţii de eligibilitate pentru instituţiile care doresc să devină parteneri ERASMUS+ / SEE:

  • instituţia trebuie să fie localizată pe teritoriul unuia din statele partenere ERASMUS+ / SEE (vezi aici lista statelor partenere ERASMUS+ / SEE)
  • instituţia trebuie să desfăşoare activităţi care să se plieze pe unul din domeniile de studiu ale Facultăţii de Geografie şi Geologie (ex. de domenii de activitate: turism, mediu, amenajarea teritoriului, hidrologie şi meteorologie, Sisteme Informaționale Geografice, dezvoltarea durabilă, management proiecte europene etc.)
  • instituţia trebuie să permită desfăşurarea unui stagiu de practică pe o perioadă de minimum 2 luni, maximum 3 luni în unul din departamentele sale care să corespundă domeniilor de studiu ale Facultăţii de Geografie şi Geologie
  • instituţia trebuie să încheie un acord de parteneriat cu Facultatea de Geografie şi Geologie. Pentru detalii contactaţi coordonatorul ERASMUS+/SEE (datele de contact aici )

Responsabilităţi:

  • formarea profesională a studenţilor prin îndrumarea pe tot parcursul stagiului de practică
  • asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării profesionale a studentului
  • informarea coordonatorului ERASMUS+ / SEE cu privire la situaţiile neprevăzute ce pot apărea pe parcursul stagiului de practică şi care pot afecta studentul

Avantajele încheierii unui acord de practică cu Facultatea de Geografie şi Geologie:

  • implicarea în formarea profesională a viitoarei generaţii de angajaţi şi creşterea nivelului de performanţă atins
  • dezvoltarea nivelului de creativitate prin menţinerea contactului cu tânăra generaţie şi creşterea atractivităţii instituţiei ca angajator
  • absenţa costurilor de formare a studenţilor, acestea fiind acoperite prin intermediul bursei ERASMUS+ / SEE

Dacă sunteţi interesat în a colabora cu studenţi ai Facultăţii de Geografie şi Geologie în scopul dezvoltării abilităţilor profesionale ale acestora vă rugăm să contactaţi coordonatorul ERASMUS+ / SEE. Pentru a obţine datele de contact navigaţi la secţiunea “contact” (sau click aici).