• Programare atestat limbi străine (în curând)
  • Metodologia de admitere
  • Nr de locuri:
  • Condiții de înscriere, probe de concurs, criterii departajare
  • Taxe
  • Plata taxei - BRD
  • Fișa de admitere
  • Acord de confidențialitate
  • Bibliografie
  • Comisia de admitere

>>> Cum se obţine certificatul lingvistic

Mai multe detalii pe pagina dedicată de pe site-ul UAIC:

http://admitere.uaic.ro/

 


 Arhiva admiterii la Școala Doctorală: