Grafic licenta disertatie februarie 2024


PRECIZĂRI privind înscrierea pentru examenul de licenţă/disertaţie, sesiunea februarie 2024

Lucrarea (însoțită de declarația privind autenticitatea conținutului avizată de îndrumătorul lucrării) se va depune la secretarul Comisiei de licență/disertație, în ziua susținerii examenului de finalizare.

Actele necesare pentru înscriere (inclusiv declarația privind autenticitatea) se trimit pe adresele de email ale Secretariatului, în format pdf.

Datele de contact ale Secretariatului:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Planificare teritorială, Hidrologie meteorologie, Geografia mediului, Geografia turismului în limba franceză, Geochimie, Inginerie geologică, Geochimia mediului, Geologie de sondă)

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Geografie)

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Geografia turismului, Turism şi dezvoltare regională, Turism şi dezvoltare regională - în limba franceză, Mediul actual şi dezvoltarea durabilă, Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului, Geomatică).


Referat tip Geografie
Referat tip Geologie

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de LICENŢĂ, DIPLOMĂ, DISERTAŢIE și ABSOLVIRE

ACTE NECESARE (extras din regulament):

  1. fișă de înscriere;
  2. lucrare de licenţă/disertaţie, avizată de coordonatorul științific și însoțită de Declarația privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă/disertaţie (Anexa III);
  3. copie după certificatul de naştere;
  4. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
  5. copie după certificatul de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui / hotărâre de adopție, actul administrativ de schimbare a numelui, împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situații, conform Normelor pentru gestionarea datelor și documentelor privind examenul de finalizare a studiilor aprobate în ședința BECA din data de 10.06.2021 (dacă este cazul);
  6. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (pentru examenele de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire - doar în cazul în care aceasta nu există deja în dosarul personal de la secretariat);
  7. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original (pentru examenele de disertaţie şi absolvire - doar în cazul în care aceasta nu există deja în dosarul personal de la secretariat);
  8. Atestatul de recunoaștere a diplomelor, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licență), acolo unde este cazul;
  9. Hotărârea Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin care se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior.
  10. chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului;

!!! Adeverința de absolvire se va elibera numai cu numele din certificatul de naștere, conform Ordinului nr. 4156/27.04.2020  

Hotărârea CF 2/08.02.2022 - Indicele de similitudine maxim admis

Teme și bibliografii pentru examenul de licență (departamentul Geografie):

Teme și bibliografii pentru examenul de licență (departamentul Geologie):