Informaţii generale

>>> Fișă de înscriere - anul II

 

>>> Trasee propuse pentru aplicația practică de teren Anul II -Licență

Fiecare student din Anul al II-lea poate opta pentru oricare dintre traseele propuse. După ce se informează la coordonatorii de practică despre detaliile legate de aplicația de teren (materiale didactice, costuri etc) completează fișa de înscriere la stagiul de practică de specialitate (cu semnătura proprie și cea a coordonatorului de practică) și o depune la biroul Conf.dr. Ionut Minea (poate fi găsit marțea și joia intre orele 10 și 12) până la data de 31 ianuarie.

Aplicația practică este obligatorie pentru toți studenții din anul II și nu poate fi echivalată cu alte activități!!!


ANUL I

Calendar

...

 

Informații suplimentare

  • Pentru studenții care din motive medicale (motivate) nu pot participa la practica staționară se organizează o grupă de practică în cadrul Departamentului de Geografie coordonată de cadrele didactice desemnate din cadrul Departamentului de Geografie;
  • Stundenții din anul I, ciclu de licență, efectuează practică geografică în cadrul stațiunilor: Rarău, Tulnici, Mădârjac și Agigea;
  • Studenții care nu pot participa (din diferite motive justificate) la practica geografică în perioada 10 iulie -12 august 2017, se pot înscrie (prin formularea unei cereri) pentru efectuarea practicii geografice în săptămâna 19-25 iunie 2017. În acestă perioadă, în funcție de numărul de cereri (nu mai puțin de 20) va fi organizată o grupă suplimentară de practică la stațiunile Tulnici și/sau Rarău
  • Practica poate fi echivalată doar dacă studentul participă in cadrul programului Erasmus+ sau Erasmus Mundus pe timpul verii;
  • Participarea în cadrul programelor Work&Travel, Job Trust etc. NU se echivalează cu practica geografică.

Aplicații geografice în teren este disciplină obligatorie în cadrul planului de învățământ fiind evaluată cu 5 credite. Studenții care nu efectuează această activitate nu pot fi evaluați și nu primesc notă.

 

  Fișă de înscriere - anul I

 


ANUL II

Calendar

...

 

Informații suplimentare

  • Pentru studenții care din motive medicale (motivate) nu pot participa la practica staționară se organizează o grupă de practică în cadrul Departamentului de Geografie coordonată de cadrele didactice desemnate din cadrul Departamentului de Geografie;
  • Stundenții din anul II, ciclu de licență, efectuează practică geografică în sistem itinerant/staționar. În funcție de traseele și activitățile asociate propuse de coordoantorii practicii fiecare student optează pentru un traseu și activitățile asociate.
  • Practica poate fi echivalată doar dacă studentul participă in cadrul programului Erasmus+ sau Erasmus Mundus pe timpul semestrului al II-lea;
  • Participarea în cadrul programelor Work&Travel, Job Trust etc. NU se echivalează cu practica geografică.

Practica de specialitate este disciplină obligatorie în cadrul planului de învățământ fiind evaluată cu 4 credite. Studenții care nu efectuează această activitate nu pot fi evaluați și nu primesc notă.