Pot participa la selecţiile ERASMUS+ / SEE dacă sunt student al UAIC la o altă facultate decât cea de Geografie şi Geologie?

Toţi studenţii UAIC înmatriculaţi la zi pot participa la selecţiile ERASMUS+ / SEE însă trebuie să se adreseze coordonatorului facultăţii de care aparţin (vezi aici listă coordonatori). Aceştia pot participa doar la selecţiile organizate de către facultatea la care sunt înmatriculaţi şi pentru locurile disponibile în cadrul acesteia.

Când au loc selecţiile ERASMUS+ / SEE şi cui trebuie să mă adresez pentru detalii suplimentare?

Selecţiile au loc pe tot parcursul anului academic, în general în lunile noiembrie, martie, mai şi septembrie. Datele exacte la care au loc selecţiile vor fi menţionate cu două săptămâni înaintea susţinerii interviurile de selecţie şi pot fi consultate în anunţurile postate la secţiunea “Anunţuri” (vezi meniul din stânga). Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa coordonatorului ERASMUS+ / SEE (datele de contact le găsiţi la secţiunea „Contact”).

Ce condiţii trebuie să îndeplinesc pentru a putea beneficia de un stagiu de practică ERASMUS+ / SEE?

Toate detaliile referitoare la condiţiile de eligibilitate sunt menţionate la secţiunea “Ce condiţii trebuie să îndeplineşti pentru a beneficia de un stagiu ERASMUS+/SEE?” (click aici )

Îmi pot alege singur instituţia la care voi realiza stagiul de practică?

Fiecare student are libertatea de a candida pentru una din instituţiile menţionate în anunţul fiecărei selecţii. Cu toate acestea, în cazul unui număr mare de studenţi ce candidează pentru aceeaşi instituţie, locul va fi ocupat de studentul cu media generală de concurs mai mare. Ca departajare în cazul mediilor egale va fi folosită nota obţinută la interviul de selecţie.

Pot desfăşura stagiul de practică la o instituţie ce nu se află pe lista celor partenere dar care se află pe teritoriul unui stat partener ERASMUS+ / SEE?

Studenţii au oportunitatea de a-şi găsi singuri un loc de practică potrivit cu profilul de studiu la una din instituţiile aflate pe teritoriul unuia din statele partenere ERASMUS+ / SEE (lista statelor partenere o puteţi descărca de aici). În unele cazuri va fi nevoie ca instituţia identificată de student să încheie un acord de parteneriat cu UAIC. Pentru a putea desfăşura un stagiu de practică ERASMUS+ / SEE la instituţia respectivă, studentul trebuie să informeze coordonatorul ERASMUS practică cu cel puţin 2 săptămâni înaintea selecţiei despre perioada în care se va desfăşura practica, numele instituţiei, departamentul în care va activa și datele de contact ale managerului sau supervizorului.

Cât durează un stagiu de practică ERASMUS+ / SEE?

Durata minimă a unui stagiu de practică ERASMUS+/ SEE este de 2 luni, maximum 3 luni (6 luni la doctorat). Lunile calendaristice nu corespund însă lunilor ERASMUS+ / SEE. Astfel, o lună de stagiu este considerată a avea 30 de zile indiferent de data la care începe perioada de practică.

De câte stagii de practică pot beneficia?

Nu există o limită a numărului de stagii de practică. Cu toate acestea, studenţii nu au permisiunea de a depăşi 12 luni de practică ERASMUS+ / SEE pe parcursul unui ciclu de studiu. Lunile ERASMUS+ nu se cumulează cu cele SEE. Astfel, studenţii au dreptul la 12 luni de practică ERASMUS+ şi 12 luni de practică SEE (total 24 luni).

Pot renunţa la stagiul de practică pentru care am fost selectat înainte de plecare?

Studenţii au dreptul de a renunţa la stagiul pentru care au fost selectaţi numai în cazul apariţiei unor impedimente obiective în desfăşurarea practicii. În cazul unei renunţări, studentul ca completa o declaraţie tip (se descarcă de aici) în care va menţiona motivul renunţării.

Cazarea şi alimentaţia sunt asigurate de către instituţia gazdă sau vor fi acoperite din bursa ERASMUS+ / SEE?

Bursa ERASMUS+ / SEE este destinată acoperirii cheltuielilor de întreţinere ale studentului (cazare + alimentaţie) pe toată perioada stagiului. Cu toate acestea, în cazul desfăşurării stagiului de practică la instituţii hoteliere adesea studentul beneficiază de cazare şi alimentaţie oferite gratuit de către instituţia gazdă. Astfel, bursa ERASMUS+ / SEE va acoperi doar alte cheltuieli personale ale studentului. De asemenea, instituţiile partenere oferă consiliere în privinţa găsirii unui loc de cazare.

Voi primi un document care atestă desfăşurarea stagiului de practică la instituţia partener ?

La finalul stagiului de practică, după depunerea tuturor documentelor la departamentul de Relaţii Internaţionale, va fi menţionată pe foaia matricolă a studentului perioada de desfăşurare a practicii şi faptul că a fost beneficiar al unei burse ERASMUS+ / SEE. De asemenea, stagiile de practică ERASMUS+ / SEE se echivalează cu disciplina “practică de specialitate” de la fiecare nivel de studiu cu condiţia ca aceasta să fie realizată în acelaşi ciclu de studiu.