Membrii Consiliului Facultății de Geografie și Geologie sunt invitați în ziua de joi,  16 mai 2024, orele: 12°°, sala B627, et. III, corp B,  pentru a lua parte, în format fizic, la ședința Consiliului Facultății, cu  următoarea ordine de zi:

1.      Avizarea candidaturilor depuse pentru ocuparea funcției de decan, pentru mandatul 2024 – 2029