Au fost publicate graficele sesiunilor din semestrul II:

Studenți -> Activitate academică -> Structura anului unicersitar