Studenții de la ciclurile de licență și master sunt rugați să să dea curs invitației ce o vor primi prin e-mail, din partea Ministerului Educației, de a răspunde întrebărilor din chestionarul EUROSTUDENT.