European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges
Acronim : CHIST-ERA IV
Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Agence National de la Recherche (ANR) Franţa
Perioada de implementare: 2019-12-01/2024-11-31

CHIST-ERA promovează cercetarea nouă și multidisciplinară, cu potențialul de a conduce la descoperiri tehnologice semnificative pe termen lung. Organizațiile de finanțare susțin în comun proiecte de cercetare cu risc și cu impact ridicat, selectate în cadrul CHIST-ERA, pentru a consolida capacitățile europene de a promite teme de cercetare noi sau emergente, sau legate de TIC.

Tematică

Prioritatile acestui apel sunt:
1. Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS);
2. Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC).

Depunere: Termenul limită pentru trimiterea propunerilor este: 15 martie 2024, 17.00 CET

Detalii apel

Depunerea și evaluarea se vor face într-o singură etapă. Propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020 (Excellence, Impact, Quality and efficiency of the implementation).
Următoarele criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite:

1. Consorțiul trebuie să fie internațional:minimum trei parteneri care să solicite finanțare din partea organizațiilor ce finanțează apelul, din cel puțin trei țări distincte;

· Consorțiul trebuie să fie echilibrat:
cel mult 60% din finanțarea totală poate fi solicitată de către partenerii dintr-o singură țară;

· un partener poate solicita cel mult 45% din finanțarea totală

2. Consorțiul ar trebui să fie format dintr-un număr de 3-6 parteneri.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de 24 sau 36 luni.

Fonduri : 500.000 EURO