În vederea decontării taxelor de participare la conferințe, din finanțarea de bază/venituri proprii UAIC (facultăți/ICI) este necesară obținerea prealabilă a aprobării Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

Nota justificativă pentru participarea la conferință, va fi însoțită de Referatul de Necesitate și Oportunitate și de invitație/anunțul de organizare.