APEL deschis in cadrul PNCDI IV

5.8 - Programul Cooperare europeană și internațională
5.8.3 Subprogramul bilateral/multilateral Proiecte de mobilitate România - Turcia

Scop:  Consolidarea cooperării științifice între România și Turcia, prin finanțarea de ambele părți a mobilității cercetătorilor din aceste cele două țări.
Obiective specifice:
➢ Intensificarea colaborării la nivel individual și instituțional prin schimb de bune practici și transfer de cunoștințe între comunitatea științifică din România și cea din Turcia.
➢ Creșterea numărului de aplicații comune, precum și a ratei de succes, a cercetătorilor din România și Turcia, la programe și inițiative europene (Turcia este stat asociat la Programul Orizont Europa, este stat membru al Organizației EUREKA și stat membru la programul COST).
➢ Creșterea numărului de co-publicații.

Condiții de participare -
Propunerile de proiecte pot fi elaborate în următoarele domenii: 
Sănătate: Produse farmaceutice, Biomateriale, Aplicații IA în medicină 
Tehnologia Informației și Comunicații: Inteligență Artificială (IA), Vehicule autonome, Robotică 
Procese tehnologice: Automatizare industrială, Tehnologii de producție durabile 
Mediu: Tehnologii de tratare a mediului, Tehnologii curate de producție

Criterii de eligibilitate RO 
[...]
➢ O persoană, în calitate de director de proiect, poate depune o singură propunere de proiect; 
➢ Directorul de proiect are titlul de doctor în științe; 
Instituția coordonatoare de proiect din România trebuie să aibă un contract în derulare finanțat pe plan național sau/și pe plan internațional având aceeași tematică de cercetare, sau similară cu cea propusă pe plan bilateral, iar conducătorul de proiect face parte din echipa proiectului în derulare (în acest sens se va anexa la cererea de finanțare o copie după contract și după lista echipei proiectului în derulare).

Buget
 
Bugetul total al prezentei competiții este de 1.000.000 lei asigurat din bugetul PNCDI IV. Bugetul alocat pentru anul 2025 este de 500.000 lei. 

Cheltuieli eligibile
Pentru un proiect declarat câștigător, pentru fiecare perioadă de implementare de 12 luni, partea română acoperă echipelor de cercetători din România cheltuielile pentru maximum 45 de zile de deplasare în Turcia, astfel: 
➢ costul a 5 bilete de avion, dus-întors 
➢ asigurare medicală 
➢ 140 USD/zi pentru cazare * 
➢ 38 USD/zi diurnă *

Calendarul competiției 2024*
Depunere propuneri: 18 martie – 31 mai 2024
Evaluare științifică: 1 iunie – 31 august 2024
Negocieri și discuții bilaterale 1 – 30 septembrie 2024
Comisie mixtă: octombrie (lista proiectelor comune) 2024
Contractare: decembrie 2024

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 31 mai 2024 ora 17.00.

Mai multe informatii despre apel, aici: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate