Georgiana Văculișteanu, Silviu Costel Doru, Nicușor Necula, Mihai Niculiță, Mihai Ciprian Mărgărint

Sustainability 2023, 15(1), 406; https://doi.org/10.3390/su15010406