Burse sociale sem. al II-lea

Perioada de depunere a dosarelor: 11 - 22 martie 2024

Perioada care se ia în calcul la stabilirea venitului net pe membru de familie: februarie 2023 – ianuarie 2024.

Dosarele cu documentaţia pentru bursele de ajutor social se vor depune la Secretariat, de luni până vineri, în intervalul orar 13.00 - 15.00.

Nu vor mai depune dosar studenții care beneficiază deja de bursa de ajutor social (începând cu sem. I).

Studenţii care solicită bursa de ajutor social pe criterii medicale, vor depune la dosar certificatul medical eliberat de un medic de specialitate, vizat de medicul dispensarului studenţesc al UAIC (cabinetul medical din C8).

Documentația pentru dosarele sociale

Metodologie burse sociale sem 2 2023-2024

Anexa 5 - cerere dosar bursa

Anexa 6 - declaratie student

Anexa 7A - acord student

Anexa 7B - acord parinti

Anexa 8 - cerere dosar bursa (criterii medicale)

 

Data afișării: 04.03.2024