Vă invităm să participați la cea de-a XXX-a Ediție a Simpozionului Internațional de SIG și Teledetecție, BACKUP GISRS SPRING Edition, care va avea loc pe 30 martie 2024, în Iași, România, la Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din Iași. Ediția de primăvară, organizată în cadrul Facultății de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, va fi urmată de ediția de toamnă care va fi organizată prin rotație de către instituțiile partenere.

Simpozionului Sisteme Informaționale Geografice și Teledetecție este primul simpozion dedicat Sistemelor Informaționale Geografice și teledetecției organizat în România. Astfel, ca urmare a colaborării dintre Universitatea “Al. I. Cuza din Iași”, Academia de Științe a Republicii Moldova și Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, în anul 1991, la Iași, a fost organizată prima ediție. Ulterior s-au alăturat în tabăra organizatorilor Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Asociația geo-spatial.org și din anul 2020 se alătură și Facultatea de Geografie din cadrul Universității de Stat din Tiraspol(cu sediul la Chișinău), aceasta fiind organizatoarea ediției a XXVIIIa din anul 2021. În acest moment, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) este asimilata Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Simpozionul este organizat prin rotație de instituțiile partenere.

În prezent, se fac demersurile pentru a obține ISSN pentru revista East European Journal of GIS and Remote Sensing http://www.geomatica.uaic.ro, noua serie a jurnalului “Lucrările Simpozionului Sisteme Informaționale Geografice”, moment în care participanții vor fi anunțați pentru a trimite comunicările sub forma de articol pentru a fi evaluate în vederea publicării acestora.