Facultatea de

Geografie și Geologie

Reprezentanții studenților în Consiliul Facultății și în Senat