Facultatea de

Geografie și Geologie

Modulul psiho-pedagogic

Studenții din anul I (studii de licență) care doresc să urmeze modulul psiho-pedagogic, nivelul I, trebuie să semneze un contract de studii special ce va fi trimis prin sefii de grupe.

Studenții din anul I (studii de master) care doresc să urmeze modulul psiho-pedagogic, nivelul II, trebuie să se înscrie direct la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Facultății de Psihologie și științele Educației

 

HS27/09.2018 de modificare a Regulamentului de practica pedagogica

Regulament privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice

Programarea studenţilor pentru practica pedagogică sem. I - 2019/2020

Programul de efectuare a practicii pedagogice, aferente semestrului I, an universitar 2019/2020 (în curând)

Fișa disciplinei - Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu

Planurile de învățământ DPPD