Facultatea de

Geografie și Geologie

Studii postdoctorale

 

>>> REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea programelor de cercetare avansată în cadrul UAIC

 

 

Lista candidaţilor admişi la programul postdoctoral de cercetare avansată - sesiunea martie 2019

Conform calendarului de selecţie a candidaţilor se pot depune contestaţiile în perioada 20-21.03.2019.
După afişarea rezultatelor finale (22.03.2019), candidaţii declaraţi admişi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60.00 lei la casieria facultăţii sau orice bancă.
În momentul prezentării chitanţei de plată se va semna şi contractul de studii postdoctorale.

 

 

INFORMAȚII PRIVIND ADMITERE LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ ORGANIZATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI (2019 – 2021) – ȘCOALA DOCTORALĂ DE GEOȘTIINȚE

 

[update 12.03.2019]

Susținerea Proiectului de Cercetare Științifică în fața comisiei de evaluare va avea loc Luni, 18.03.2019, orele 9:00, sala B655

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS finanțate de IOSUD-UAIC: 9 LOCURI 
REPARTITIA PE DOMENII:
- GEOGRAFIE – 5 LOCURI
- GEOLOGIE – 2 LOCURI
- STIINTA MEDIULUI – 2 LOCURI

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS cu TAXĂ: 2 LOCURI

 

În cadrul IOSUD-UAIC, programele de cercetare avansată se desfășoară la forma cu CU FRECVENȚĂ

Durata programelor: 24 de luni

Taxele de înscriere și taxele de studii aferente programelor postdoctorale de cercetare avansată sunt cele aplicate de școlile doctorale pentru admiterea la studii doctorale:

- Taxa de înscriere la concursul de admitere la programul postdoctoral: 300 lei
- Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 5000 lei/an

 

TEME PROPUSE:

DOMENIUL GEOGRAFIE

Prof.univ.dr. Liviu APOSTOL
1. Fenomene de inversiune termică, caracteristici topoclimatice și impactul asupra mediului în municipiul Iași
2. Analiza riscurilor hidroclimatice din bazinul hidrografic Prut, in conditiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice, pentru o dezvoltare durabilă.
3. Circulația generală a atmosferei în nordul. Moldovei, în condițiile schimbărilor climatice, și impactul asupra fenomenelor de risc generate de precipitațiile atmosferice

Prof.univ.dr. Octavian GROZA
1. Decizii politice, decizii administrative și consecințele lor teritoriale

Prof.univ.dr. Cornel IAŢU
1. Riscuri naturale, vulnerabilități și gestiunea catastrofelor în sectorul așezărilor umane și activităților economice
2. Geografia capacității motrice a elevilor de gimnaziu în diferite regiuni ale Europei
3. Determinanții dezvoltării economice în regiunile românești rămase în urmă

Conf. univ. dr. habil. Lilian NIACȘU
1. Degradarea terenurilor prin procese de eroziune și sedimentare în Podișul Moldovei.

GEOLOGIE

Prof.univ.dr. Gheorghe DAMIAN
1. Mineralogia acumulărilor epitermale.
2. Mineralogia şi geochimia rocilor ultrabazice.

Prof.univ.dr. Ovidiu IANCU
1. Geochimia materialului aluvionar din Valea Pianului judeţul Alba.
2. Geochimia sedimentelor de râu din Valea Vâlsanului judeţul Argeş.

ȘTIINȚA MEDIULUI

Prof. univ. dr. habil. Mircea Nicusor NICOARA
1. Modelarea impactului pesticidelor asupra mediului, utilizand ca model animal pestisorul zebra (Danio rerio)

Prof.univ.dr. Ion SANDU
1. Studiul unor noi caracteristici arheometrice şi chemometrice implicate in valorificarea artefactelor muzeale;
2. Obţinerea, caracterizarea şi implicaţiile practice noi ale aerosolilor salini;
3. Metode şi tehnici moderne pentru autentificarea şi determinarea stării de conservare a bunurilor culturale ce trebuie clasate şi incluse in colecţii;
4. Noi materiale şi tehnologii de prezervare şi restaurare a artefactelor vechi de patrimoniu, cu stare de conservare precară.