Facultatea de

Geografie și Geologie

Gradul didactic II

>>> Tutoriatul (on-line) (gratuit) - proba de Pedagogie, pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021

>>> Tutoriatul (on-line) (gratuit) - proba de Geografie, pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021

 

Rezultate finale Gr II_aug 2021

Rezultate_Pedagogie_Specialitate

Anunt_CONTESTATII

 

Examenul de gradul II – sesiunea august 2021,

se va desfăşura astfel:

1. PEDAGOGIE, METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI DE CREATIVITATE – (probă scrisă)

25 august 2021, Amfiteatrul B.8 (Corp B, Et. III), ora 10.00

(Intrarea în sală începând cu ora 9.00)

       - La examen, candidii trebuie aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

CURSURI DE PREGATIRE

În acest an, cursurile de pregătire vor fi tutoriate, se vor desfășura on-line, vor fi gratuite și vor avea un număr de 12 ore (6 ore pentru pedagogie și 6 ore pentru specialitate).

PROMOVARE

Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţi cel puţin nota   8 (opt).

Candidii care nu obţin nota minimă sunt declarați respinși

CONTESTAŢIILE

-          Vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora

afişării rezultatelor;

-          Eventualele contestații se primesc în data de 27 august între orele 8.00-12.00, la secretariatul facultății, sau, se

transmist pe e-mail la adresa zdanila@yahoo.com, iar soluționarea acestora se va face în data de 27 august, până cel mai târziu la orele 15.00.

-          În contestie, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, meionându-se subiectele şi punctele la

care candidatul consideră că a fost subevaluat.

TAXĂ

               Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2021, vor depune sau vor transmite pe email, la secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie, dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Geografie.

Taxa se va achita prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

CANDIDAŢII vor depune chitanţa sau o vor transmite pe email, la secretariatul FACULTĂŢII DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE, în intervalul 17 – 23 august 2021. Tot atunci candidaţii vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

         CAZARE:

           Informaţii în ceea ce priveşte cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 20.15.78.

SECRETAR PERFECŢIONARE,

ing. Iulia DĂNILĂ

telefon: 0232/201102 int. 2547

email: zdanila@yahoo.com