Gradul didactic II

>>> Tutoriatul (on-line) (gratuit) - proba de Pedagogie, pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022

>>> Tutoriatul (on-line) (gratuit) - proba de Geografie, pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022

 

Rezultate finale Gr. II - aug 2022

Rezultate Specialitate

Rezultate Pedagogie

Anunt CONTESTATII

 

Examenul de gradul II – sesiunea august 2022,

se va desfăşura astfel:

1. METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI DE CREATIVITATE (probă scrisă)

                        26 august 2022, Amfiteatrul B8 (Corp B, Et. III), ora 10:00

(Intrarea în sală începând cu ora 9.00)

2. PEDAGOGIE (probă orală)

                        31 august 2022, Sala 2.7, Corp A, etaj 1, ora 11:00

      

       - La examen, candidii trebuie aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate, precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

CURSURI DE PREGATIRE

Cursurile de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022, se vor susține în sistemul on-line, vor fi gratuite și se numesc TUTORIATE.

Acestea nu sunt obligatorii și pot fi urmate de candidații care sunt înscriși să susțină examenul de obținere a gradului didactic II la centrul nostru de perfecționare.

Tutoriatele vor avea un număr de 12 ore, structurate astfel:

-          6 ore pentru specialitate și metodica predării acesteia;

-          6 ore pentru pedagogie.

PROMOVARE

Candidii care au obținut la proba scrisă cel puțin nota minimă (8 (opt)) se pot prezenta la proba orală, Pedagogie.

Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţi cel puţin nota    8 (opt).

Candidii care nu obţin nota minimă sunt declarați respinși.

 

CONTESTAŢIILE

-          Vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor;

-          Eventualele contestații se primesc în perioada 29 august, ora 12.00 – 30 august, ora 12.00 , la secretariatul facultății, sau, se transmist pe e-mail la adresa zdanila@yahoo.com, iar soluționarea acestora se va face în data de  30 august, până cel târziu la orele 15.30. Afişarea rezultatelor se va face până la ora 16.00

-          În contestie, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, meionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.

TAXĂ

               Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen, vor depune sau vor transmite pe email, la secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie/(zdanila@yahoo.com), dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Geografie.

Taxa se va achita prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

CANDIDAŢII vor depune chitanţa sau o vor transmite pe email, la secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie, în intervalul 16 – 25 august 2022. Tot atunci candidaţii vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

         CAZARE:

           Informaţii privind cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine : https://www.uaic.ro/studenti/cazare/.

                Cererile se poat transmite pe adresa de e-mail cazare@uaic.ro .

SECRETAR PERFECŢIONARE,

ing. Iulia DĂNILĂ – telefon: 0232/201102 int. 2547 (mail: zdanila@yahoo.com)