Facultatea de

Geografie și Geologie

Gradul didactic II

Examenul de gradul II – sesiunea august 2020,

se va desfăşura astfel:


  1. PEDAGOGIE, METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI DE CREATIVITATE –(probă scrisă)

                        25 august 2020, Amfiteatrul B.8 (Corp B, Et. III), ora 10.00

(Intrarea în sală începând cu ora 9.00)

       - Candidaţii trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate, în original.

PROMOVARE

Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţi cel puţin nota 8 (opt) la fiecare dintre probele scrise din cadrul examenului.

Candidii care nu obţin nota minimă la o probă din cele două care compun examenul scris sunt declarați respinși.

CONTESTAŢIILE

-          Vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor;

-       Eventualele contestații se primesc în data de 27 august între orele 8.00-12.00, la secretariatul facultății, iar soluționarea acestora se va face în aceeași zi, dar nu mai târziu de orele 17.00.

-       În contestie, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, meionându-se subiectele şi punctele la care   candidatul consideră că a fost subevaluat.

TAXĂ

               Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2020, vor depune sau vor transmite pe email, la secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie, dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Geografie.

Taxa se va achita prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

CANDIDAŢII vor depune chitanţa sau o vor transmite pe email, la secretariatul FACULTĂŢII DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE, în intervalul 17 – 21 august 2020. Tot atunci candidaţii vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

         CAZARE:

           Informaţii în ceea ce priveşte cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 20.15.78.

SECRETAR PERFECŢIONARE,

ing. Iulia DĂNILĂ

telefon: 0232/201102 int. 2547

email: zdanila@yahoo.com