Facultatea de

Geografie și Geologie

Secretariat

 

Interacțiunea studenților cu secretariatul se realizează telefonic și prin email.

(În situații excepționale se admite prezentarea fizică la secretariat în urma unei programări prealabile)

 

mariad

Secretar şef ing. Maria Rebegea

Tel:  + 40 232-201074
Fax:  +40 232-201474,
         +40 232-201874
Email: rebegea@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Şcoala doctorală
Probleme studenţeşti
Consiliul facultăţii

 
iuliad

Secretar ing. Iulia Zenaida Dănilă

Tel:  + 40 232-201102, int. 2547
Fax:  +40 232-201874
Email: iulia.danila@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografia mediului
Geografia turismului în limba franceză

Planificare teritorială

Hidrologie meteorologie
Geochimie
Inginerie geologică
Geochimia mediului
Geologie de sondă


Grade didactice

 
mihaelad

Secretar Mihaela Dănilă

Tel:  + 40 232-201102, int. 2546
Fax:  +40 232-201874
Email: mihaela.danila@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografie
Geografia turismului - anii I şi II

Adeverinţe pentru dosar pensie

 
anam

Secretar Ana-Maria Mihăiță

Tel:  + 40 232-201884
Fax:  +40 232-201874
Email: anamaria.niculaita@uaic.ro

Program:
Luni - Vineri: 13.00-16.00

Specializări:

Geografia turismului - anul III
Turism şi dezvoltare regională
Turism şi dezvoltare regională - în limba franceză
Mediul actual şi dezvoltarea durabilă
Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului
Geomatică
Modulul psihopedagogic
Relații internaționale

 
adrianc

Analist progr. Adrian Chiorescu

Tel:  + 40 232-201102, int. 2512
Fax:  +40 232-201874
Email: adrian.chiorescu@uaic.ro

Administrare pagină web
Baze de date
Admitere
Teme de licenţă, disertaţie