Facultatea de

Geografie și Geologie

Consiliul pe Departamente

 Departament Geografie

  1. Conf. dr. ing. habil. Lilian NIACŞU - director Departament Geografie
  2. Prof. dr. Ionel MUNTELE
  3. Conf. dr. Ionuț MINEA
  4. Lect. dr. Oana-Mihaela STOLERIU
  5. Lect. dr. Adrian URSU

Departament Geologie

  1. Prof. dr. Nicolae BUZGAR - director Departament Geologie
  2. Prof. dr. Dan Stumbea
  3. Conf. dr. Traian GAVRILOAIEI
  4. Conf. dr. Paul ŢIBULEAC