Facultatea de

Geografie și Geologie

Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul ne aparține’’

 

În legătura cu situaţia epidemiologică provocată de infecţia cu COVID-19 şi pentru protejarea participanţilor la eveniment se anunţă amânarea desfăşurării Conferinţei Ştiințifice a Studenților şi Masteranzilor cu Participare Internațională cu genericul „Viitorul ne aparține”.

Data exactă şi modalitatea de organizare a conferinţei vor fi anunţate ulterior.

În acest contex se prelungeşte perioada de înregistrare pentru participare la conferinţă.

Sunt invitați să participe la eveniment elevii claselor a XII-a, studenții și masteranzii universităților din țară și din străinătate.

Nu se percepe taxă de participare!

Participanții, la solicitare, vor fi asigurați cu cazare gratuită în căminul USDC pe durata conferinței.

Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate până la  1 mai 2020, la adresa viitorul2020.usdc@gmail.com.

Materialele pot fi prezentate în trei limbi: română, engleză și rusă.

Informaţii suplimentare:

e-mail: viitorul2020.usdc@gmail.com

și pe site-ul universității http://usdc.md.

Tel. (+373 22) 28 60 83

 

 

>>> Anuntul original >>>

La 14 aprilie 2020, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” Chișinău organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’.

Sunt invitați să participe elevii claselor a XII-a, studenții și masteranzii universităților din țară și din străinătate.

Conferința are drept scop transferul de cunoștințe și experiență, precum și asigurarea unui dialog eficient între tinerii cercetători din țară și străinătate.

Înregistrarea la conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare.

Nu se percepe taxă de participare!

Participanții din străinătate vor fi asigurați cu cazare gratuită în căminul USDC pe durata conferinței.

Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate în perioada 17 februarie - 30 martie 2020, la adresa viitorul2020.usdc@gmail.com.

Materialele pot fi prezentate în trei limbi: română, engleză sau rusă.

 

Mai multe detalii în Invitație

 

Informaţii suplimentare:

e-mail: viitorul2020.usdc@gmail.com

și pe site-ul universității http://usdc.md.

Tel. (+373 22) 28 60 83

Ordinul 4020/07.04.2020 - Derogare de la prevederile legale, Organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie

>>> Ordin 4020/07.04.2020

1) Activitățile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare etc., care impun interacțiunea "față în față", vor fi recuperate în sistem modular, intensiv,duîncetarea stării de urgență.
 
2) Pe perioada stării de urgență, având în vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.

Evaluarea de către studenţi a activităţii cadrelor didactice

Toți studenții au obligația de a completa chestionarele de evaluare a activității cadrelor didactice.

Acestea sunt disponibile în platforma de e-Lerning, fiind active doar cele pentru profesorii la care studenți au urmat cursurile în semestrul I sau II.
Răspunsurile se colectează anonim, de aceea completarea necesită o mare atenție pentru că orice modificare ulterioară, la cerere, este imposibilă.

Pentru studenții din anul I care nu au mai folosit platforma, autentificarea și completarea se realizează astfel:
  • În partea dreaptă, sus, se accesează link-ul Autentificare (sau Login în funcție de limba selectată)
  • Numele de utilizator și parola vor fi comunicate prin șefii de grupe.
  • După autentificare, se va accesa de pe mijlocul paginii tab-ul Cursuri, apoi activitatea "Evaluare cadre didactice"
  • Se va accesa apoi, pe rând, fiecare chestionar activ și se va răspunde la întrebări.
    Pentru a vedea doar chestionarele active se poate accesa din partea stângă meniul Cursurile mele.
 
Orice probleme pot fi semnalate la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro

Alegerea disciplinelor opţionale şi facultative pentru anul universitar 2020-2021

Toţi studenţii care nu sunt în an terminal au obligaţia să aleagă până la 01.07.2020 disciplinele opţionale şi facultative pentru anul universitar următor, 2020-2021.

Fiecare student se va autentifica în platforma de e-Learning, iar apoi se va accesa de pe mijlocul paginii tab-ul Cursuri cu activitatea "Alegerea disciplinelor opționale şi facultative" .

Pentru studenții din anul I care nu au mai folosit platforma, autentificarea și completarea se realizează astfel:
  • În partea dreaptă, sus, se accesează link-ul Autentificare (sau Login în funcție de limba selectată)
  • Numele de utilizator și parola vor fi comunicate prin șefii de grupe.
  • După autentificare, se va accesa de pe mijlocul paginii tab-ul Cursuri, apoi activitatea "Alegerea disciplinelor opționale şi facultative"

Se vor completa doar chestionarele active reprezentând specializarea din anul viitor universitar. De exemplu, studenţii din anul I vor completa pentru anul II la specializarea din care fac parte, cei din anul II vor completa pentru anul III.

În cazul opționalelor se poate alege o singură disciplină din lista disponibilă, iar în cazul facultativelor se pot alege mai multe discipline, una sau niciuna.

Tot acum, studenţi vor alege şi dacă vor urma disciplinele modulului psihopedagogic (la finalul listei).

În cazul studenţilor de la masterul Turism și Dezvoltare Regională, chestionarul permite şi optarea pentru unul din cele două module din anul II.

Studenții care nu optează pentru disciplinele opționale vor fi distribuiți din oficiu, fără drept de modificare ulterioară a opțiunii.

 

Pentru probleme de acces la platformă se poate scrie pe adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

Completarea titlurilor lucrărilor de licenţă/disertaţie - sesiunea 2021

Toți studenţii din anul II Licență, anul III Inginerie Geologică sau anul I Master trebuie să își stabilească și să completeze în platforma de e-Learning, titlul lucrării de licență/disertație și profesorul coordonator pentru sesiunea 2021(Pentru studenţii din sesiunea 2020, titlurile au fost deja preluate din platformă şi orice modificare nu mai este luată în considerare).

Termen: 15 mai 2020

 

Câmpurile de completat se găsesc în pagina de editare a profilului utilizatorului, ultima secțiune: Școlarizare.

(După autentificare, în partea dreaptă, sus, se dă click pe numele utilizatorului apoi se alege Profil din lista derulantă. Din acestă pagină, sus, pe mijloc se alege Editează profil. Se derulează până la ultima secţiune, Şcolarizare, şi se completează ultimele 2 câmpuri, titlul şi profesorul)

De asemenea, toţi studenţii trebuie să verifice şi să actualizeze şi celelalte câmpuri de profil, în special adresa de email validă deoarece este folosită pentru eventuala resetare şi recuperare a parolei de acces.

Conform regulamentului de activitate didactică, studenţii trebuie să îşi stabilească tema lucrării de licenţă/disertaţie cu 3 semestre înainte de susţinere.

 

banner elearning

 

Eventualele probleme legate de accesul la platformă sau lipsa vreunui profesor coordonator din lista de opţiuni se pot trimite pe email la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

precazare2

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080