Facultatea de

Geografie și Geologie

Formatarea Lucrării de Licență/Disertație 2017 - Departamentul de Geografie

Stimați studenți,

Vă rugăm să accesați documentul numit „Formatarea Lucrării de Licență/Disertație 2017”.

Acesta vă ghidează metodologic și tehnic privind modul în care să trebuie să arate lucrarea dvs.

La finalul acestuia veți găsi o „Declarație de Originalitate” a lucrării care va trebui completată înainte de imprimare și apoi semnată de candidat și de îndrumător.

Această declarație va fi în corpul lucrării, la final (ultima pagină).

Candidații la examenul de disertație (master) vor depune lucrarea și în format electronic .pdf (salvați din word ca .pdf un nou document) la înscrierea la secretariat sau direct la secretarul comisiei de examen, după caz.

Pe această variantă electronică nu trebuie să semnați Declarația de Originalitate ci doar să o completați. Aceste lucrări vor fi disponibile într-o bază de date și verificabile în orice moment cu un soft antiplagiat.

 

Cu stimă,

Conducerea Facultății de Geografie și Geologie

Proiect CNFIS-FDI - DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT)

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice (VINCIT) este prevăzută finanțarea parțială a 22 de participări la congrese și conferințe științifice internaționale ale doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înscrierile se fac la Departamentul de Relații Internaționale prin prezentarea unei dovezii privind acceptarea lucrării/invitației la congres, avizată de decan/director școală doctorală/director departament de cercetare.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se desfășoară cel târziu până la data de 10 decembrie 2017.

Dosarele de înscriere se pot depune continuu până la epuizarea finanțării prevăzute în contract.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare 100 EUR/persoană;

- Transport 500 EUR/persoană;

- Cazare pentru 2 nopți, conform baremului legal pentru fiecare țară;

- Diurnă 3 zile, conform baremului legal pentru fiecare țară.

Candidații pot folosi și alte surse de finanțare pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la final, un raport referitor la participarea la conferință/congres, după modelul oferit de Departamentul de Relații Internaționale.

 

Persoane de contact:

Ioana PAȘTINARU                                 Petronela SPIRIDON-URSU

Telefon: 0232 20 1021                            Telefon: 0232 20 1812

E-mail: ioana.pastinaru@uaic.ro              E-mail: petronela.spiridon@uaic.ro 

Şcoala Doctorală de Geoştiinţe

În şedinţa extraordinară a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi din data de 20 iunie 2017 s-a avizat înfiinţarea Şcolii Doctorale de Geoştiinţe în contextul reorganizării Şcolii Doctorale de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului.

>>> Hotărârea Senatului UAIC nr. 3/20.06.2017 de înfiinţare a Şcolii Doctorale de Geoştiinţe

>>> Aprobarea CSUD

>>> Calendar alegeri Şcoala Doctorală de GeoştiinţeŞcoala Doctorală de Geoştiinţe

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE AU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC COMPLET

SUSŢINEREA EXAMENULUI LA DISCIPLINA “EXAMEN DE ABSOLVIRE -NIVEL I” (5 credite) VA AVEA LOC

Miercuri, 5 IULIE 2017, orele 8.00, Departamentul de Geografie, sălile B662 şi B629.

 

DECAN,
Prof. dr. Adrian GROZAVU

banner secretariat2

banner absolvire

precazare2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

banner cantemir site geo

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080

banner c19 2020