Facultatea de

Geografie și Geologie

În atenţia absolvenţilor şi studenţilor exmatriculați

anunt eliberare acte studii aug 2017

Mobilități academice pentru studenți

Mai multe detalii:

http://www.uaic.ro/studenti/mobilitati-academice-pentru-studenti/

Perioada in care se primesc si solutioneaza cererile de mobilitati este luna septembrie 2017, dar nu mai tarziu de 22 septembrie (pentru a putea obtine avizul până la începerea noului an universitar). Pentru avizul conducerii universităţii, cererile vor fi transmise la Serviciul Scolaritate.

 

Oana Constandache

Sef Serviciu Scolaritate

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR DOCTORANZI, ÎN CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

În atenția doctoranzilor de la domeniile Geografie, Geologie și Știința Mediului

  1. În ședința CSUD din data de 22.06.2017, s-a aprobat înființarea ȘCOLII DOCTORALE DE GEOȘTIINȚE, cu domeniile GEOGRAFIE, GEOLOGIE și ȘTIINȚA MEDIULUI, începând cu 01.08.2017;
  2. În ședința Senatului din data de 20.06.2017 s-a aprobat Calendarul Școlilor Doctorale rezultate din reorganizarea școlii doctorale de Științe ale Vieții și Pământului pentru mandatul 2017-2022.
  3. În perioada 06 – 14 iulie 2017 – se vor organiza Adunările generale ale studenților doctoranzi în vederea alegerilor reprezentanților în Consiliul Școlii Doctorale.
  4. Structura CSD așa cum a fost aprobată de CSUD este 3,2,2
    • 3 membri din rândul conducatorilor de doctorat;
    • 2 personalități științifice cu vizibilitate internațională și/sau personalități din sectoarele industriale și socio –economice relevante;
    • 2 reprentanți din rândul doctoranzilor

Rezultatele alegerilor vor fi inaintate catre CSUD până pe data de 17 iulie 2017.

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU

 

Secretar Școala Doctorală,
Ing. Maria REBEGEA

banner secretariat2

banner absolvire

precazare2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

banner cantemir site geo

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080

banner c19 2020