Facultatea de

Geografie și Geologie

Criterii de departajare, pentru acelaşi punctaj, aplicate la efectuarea Listelor BUGET-TAXĂ

Criterii de departajare, pentru acelaşi punctaj, aplicate la efectuarea Listelor BUGET-TAXĂ

1. punctajul semestrului anterior;
2. punctajul semestrului ante-anterior;
3. media concursului de admitere

 

Afişat azi, 9 octombrie 2017, orele 13.30.

 

Contestaţiile se vor depune până marţi, 10 octombrie 2017, între orele 13.00 şi 16.00

 

Alegerea Studenților Reprezentanți în Senatul UAIC și Consiliul Facultății

Vă informăm că în perioada 09.10.2017-13.10.2017 vă puteți depune candidatura pentru a fi Student Reprezentant în Senatul UAIC titular/rezervă sau Student Reprezentant în Consiliului Facultății la secretariatul facultății.

 afis alegeri studenti 17

Informaţii pentru studenţii care au semnat la TAXĂ, iar ulterior au fost admişi la BUGET

  1. Cererile pentru restituirea taxei de şcolarizare (500 de lei) vor fi depuse la Secretariat în perioada 9 – 27 octombrie 2017, în intervalul orar 13.00- 15.00. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul facultăţii, secţiunea Documente utile;
  2. Studenţii respectivi vor achita la casieria facultăţii (etajul III) TAXA DE ÎNMATRICULARE LA BUGET (50 de lei);
  3. După data de 27 octombrie, cererile vor fi centralizate, avizate de către conducerea facultăţii şi predate Departamentului Financiar-Contabil al Universităţii, în vederea efectuării viramentelor, conform planificării stabilite de către D.F.C.;;
  4. TAXA SE VA RESTITUI DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR. Studenţii vor ataşa la cerere şi un EXTRAS DE CONT.

 

Programul pentru participanții la sesiunea de admitere - iulie 2017 (retrageri sau confirmări)

program retrageri confirmari aug 2017

banner secretariat2

banner absolvire

precazare2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

banner cantemir site geo

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080

banner c19 2020