Facultatea de

Geografie și Geologie

Sesiune specială pentru studenții care au beneficiat de stagii Erasmus+ în anul academic 2018-2019

67281418 2471739306223773 802419604516241408 o

67319412 2471739316223772 7718355684621811712 o

Conferinta Scolilor Doctorale - editia a II-a 11 - 14 noiembrie 2019, Universitatea de Vest din Timişoara

[update 2019.07.22]

A fost prelungită perioada de înscriere pentru Conferinţa Şcolilor Doctorale - ediţia a II-a.

Titlul comunicării, autorii şi talonul de participare pot fi trimise până miercuri 24 iulie ora 15:30 pe adresa alexandra.iordan@uaic.ro, termenul de trimitere al rezumatelor fiind 1 septembrie.

Universitatea de Vest din Timisoara va susţine cheltuielile de cazare şi masă ale participanţilor.

 

Director Şcoala Doctorală,
Prof. univ. dr. Alexandra Raluca IORDAN

 

>>> ANUNT Conferinta Scolilor Doctorale - editia a II-a

>>> Talon de participare

ÉTUDIEZ EN FRANCE AVEC LES BOURSES D’ÉTUDES UNESCO 2019

Afin de promouvoir les compétences des ressources humaines des pays en développement, de donner l'accès à l'éducation de meilleure qualité tout en renforçant l’amitié entre les nations, la Commission Nationale Française pour l'UNESCO (CNF/UNESCO) en accord avec le Gouvernement Français met 75 bourses d’études d'excellences à la disposition des étudiants étrangers désireux d’effectuer un séjour d’étude ou de recherche en France.

Les catégories de bourses sont définies comme suit:

Licence: 30 bourses

Master: 30 bourses

Doctorat: 15 bourses

Un formulaire de candidature a été conçu en PDF et mis à la disposition de tous les candidats afin de constituer le dossier de candidature. Merci de bien vouloir faire une demande dudit formulaire auprès du Secrétariat de la Commission Nationale Française pour l'UNESCO (CNF/UNESCO) en envoyant votre CV une lettre de motivation mentionnant votre pays d’origine afin d’être orienté pour le dépôt de votre dossier de candidature.

Courriel du secrétariat de bourse d’étude: bourses.gouv.fr@secretary.net

 

CNF /UNESCO

Eliberarea actelor de studii pe bază de procură notarială

Cine poate ridica actele de studii?

Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat pe baza unei procuri, în original, autentificată de un notar public din România.

ATENŢIE!

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Facultatea de Geografie și Geologie din Iaşi. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, denumirea actului de studii care se solicită de la biroul de resort (de exemplu, diplomă de bacalaureat, adeverinta de absolvent şi semnarea contractului de studii pentru studiile universitare de masterat etc.).

De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, precum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă modificarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

 

 

Secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie

Secretar-şef,
Maria REBEGEA

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080