Facultatea de

Geografie și Geologie

Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul ne aparține’’

 

În legătura cu situaţia epidemiologică provocată de infecţia cu COVID-19 şi pentru protejarea participanţilor la eveniment se anunţă amânarea desfăşurării Conferinţei Ştiințifice a Studenților şi Masteranzilor cu Participare Internațională cu genericul „Viitorul ne aparține”.

Data exactă şi modalitatea de organizare a conferinţei vor fi anunţate ulterior.

În acest contex se prelungeşte perioada de înregistrare pentru participare la conferinţă.

Sunt invitați să participe la eveniment elevii claselor a XII-a, studenții și masteranzii universităților din țară și din străinătate.

Nu se percepe taxă de participare!

Participanții, la solicitare, vor fi asigurați cu cazare gratuită în căminul USDC pe durata conferinței.

Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate până la  1 mai 2020, la adresa viitorul2020.usdc@gmail.com.

Materialele pot fi prezentate în trei limbi: română, engleză și rusă.

Informaţii suplimentare:

e-mail: viitorul2020.usdc@gmail.com

și pe site-ul universității http://usdc.md.

Tel. (+373 22) 28 60 83

 

 

>>> Anuntul original >>>

La 14 aprilie 2020, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” Chișinău organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’.

Sunt invitați să participe elevii claselor a XII-a, studenții și masteranzii universităților din țară și din străinătate.

Conferința are drept scop transferul de cunoștințe și experiență, precum și asigurarea unui dialog eficient între tinerii cercetători din țară și străinătate.

Înregistrarea la conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare.

Nu se percepe taxă de participare!

Participanții din străinătate vor fi asigurați cu cazare gratuită în căminul USDC pe durata conferinței.

Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate în perioada 17 februarie - 30 martie 2020, la adresa viitorul2020.usdc@gmail.com.

Materialele pot fi prezentate în trei limbi: română, engleză sau rusă.

 

Mai multe detalii în Invitație

 

Informaţii suplimentare:

e-mail: viitorul2020.usdc@gmail.com

și pe site-ul universității http://usdc.md.

Tel. (+373 22) 28 60 83

Ordinul 4020/07.04.2020 - Derogare de la prevederile legale, Organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie

>>> Ordin 4020/07.04.2020

1) Activitățile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare etc., care impun interacțiunea "față în față", vor fi recuperate în sistem modular, intensiv,duîncetarea stării de urgență.
 
2) Pe perioada stării de urgență, având în vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.

Alegerea disciplinelor opţionale şi facultative pentru anul universitar 2020-2021

Toţi studenţii care nu sunt în an terminal au obligaţia să aleagă până la 01.07.2020 disciplinele opţionale şi facultative pentru anul universitar următor, 2020-2021.

Fiecare student se va autentifica în platforma de e-Learning, iar apoi se va accesa de pe mijlocul paginii tab-ul Cursuri cu activitatea "Alegerea disciplinelor opționale şi facultative" .

Pentru studenții din anul I care nu au mai folosit platforma, autentificarea și completarea se realizează astfel:
  • În partea dreaptă, sus, se accesează link-ul Autentificare (sau Login în funcție de limba selectată)
  • Numele de utilizator și parola vor fi comunicate prin șefii de grupe.
  • După autentificare, se va accesa de pe mijlocul paginii tab-ul Cursuri, apoi activitatea "Alegerea disciplinelor opționale şi facultative"

Se vor completa doar chestionarele active reprezentând specializarea din anul viitor universitar. De exemplu, studenţii din anul I vor completa pentru anul II la specializarea din care fac parte, cei din anul II vor completa pentru anul III.

În cazul opționalelor se poate alege o singură disciplină din lista disponibilă, iar în cazul facultativelor se pot alege mai multe discipline, una sau niciuna.

Tot acum, studenţi vor alege şi dacă vor urma disciplinele modulului psihopedagogic (la finalul listei).

În cazul studenţilor de la masterul Turism și Dezvoltare Regională, chestionarul permite şi optarea pentru unul din cele două module din anul II.

Studenții care nu optează pentru disciplinele opționale vor fi distribuiți din oficiu, fără drept de modificare ulterioară a opțiunii.

 

Pentru probleme de acces la platformă se poate scrie pe adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

Evaluarea de către studenţi a activităţii cadrelor didactice

Toți studenții au obligația de a completa chestionarele de evaluare a activității cadrelor didactice.

Acestea sunt disponibile în platforma de e-Lerning, fiind active doar cele pentru profesorii la care studenți au urmat cursurile în semestrul I sau II.
Răspunsurile se colectează anonim, de aceea completarea necesită o mare atenție pentru că orice modificare ulterioară, la cerere, este imposibilă.

Pentru studenții din anul I care nu au mai folosit platforma, autentificarea și completarea se realizează astfel:
  • În partea dreaptă, sus, se accesează link-ul Autentificare (sau Login în funcție de limba selectată)
  • Numele de utilizator și parola vor fi comunicate prin șefii de grupe.
  • După autentificare, se va accesa de pe mijlocul paginii tab-ul Cursuri, apoi activitatea "Evaluare cadre didactice"
  • Se va accesa apoi, pe rând, fiecare chestionar activ și se va răspunde la întrebări.
    Pentru a vedea doar chestionarele active se poate accesa din partea stângă meniul Cursurile mele.
 
Orice probleme pot fi semnalate la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro

Completarea titlurilor lucrărilor de licenţă/disertaţie - sesiunea 2021

Toți studenţii din anul II Licență, anul III Inginerie Geologică sau anul I Master trebuie să își stabilească și să completeze în platforma de e-Learning, titlul lucrării de licență/disertație și profesorul coordonator pentru sesiunea 2021(Pentru studenţii din sesiunea 2020, titlurile au fost deja preluate din platformă şi orice modificare nu mai este luată în considerare).

Termen: 15 mai 2020

 

Câmpurile de completat se găsesc în pagina de editare a profilului utilizatorului, ultima secțiune: Școlarizare.

(După autentificare, în partea dreaptă, sus, se dă click pe numele utilizatorului apoi se alege Profil din lista derulantă. Din acestă pagină, sus, pe mijloc se alege Editează profil. Se derulează până la ultima secţiune, Şcolarizare, şi se completează ultimele 2 câmpuri, titlul şi profesorul)

De asemenea, toţi studenţii trebuie să verifice şi să actualizeze şi celelalte câmpuri de profil, în special adresa de email validă deoarece este folosită pentru eventuala resetare şi recuperare a parolei de acces.

Conform regulamentului de activitate didactică, studenţii trebuie să îşi stabilească tema lucrării de licenţă/disertaţie cu 3 semestre înainte de susţinere.

 

banner elearning

 

Eventualele probleme legate de accesul la platformă sau lipsa vreunui profesor coordonator din lista de opţiuni se pot trimite pe email la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

Online questionnaire to consult a broad range of stakeholders on the details of the future implementation of the EU LIFE programme

Dear Stakeholder,

 

The European Commission – supported by Ricardo – is launching an online questionnaire to consult a broad range of stakeholders on the details of the future implementation of the EU LIFE programme.

The general objectives of the post-2020 LIFE programme have been provisionally agreed, and the task is now to draw up the first Multiannual Work Programme covering the period 2021-2024. The consultation findings will be taken into account during the preparation of the Multiannual Work Programme for LIFE.

With this email, we are inviting you to participate in this targeted consultation. The questionnaire is available here (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027) and will be open until 27 April. We would appreciate responses as soon as possible so that we can start analysing your feedback.

Completing the questionnaire should take you no more than 20-25 minutes and it includes both open and closed questions. First, you are asked to provide some information about yourself which is then followed by questions on two areas – priorities and strategies, and implementation of the future LIFE Programme. The questionnaire is concluded by information about contact details.

As we would wish to reach all interested citizens and organisations, you are invited to forward this invitation and link to the consultation to colleagues as well as to other persons who you believe might be interested in completing the questionnaire. A formal invitation letter from the European Commission is also attached.

LIFE has been a highly successful programme, but there is always room for improvement. We look forward to drawing on your knowledge and your experience to ensure that that this next round is as productive and fruitful as possible.

 

Kind regards,

The Ricardo Team

COVID-19 information

Source: http://www.uaic.ro/en/covid-19-information/

 

Dear International Students,

In response to the outspread of the new Coronavirus, a state of emergency was declared in Romania on Monday, 16 March, which will last for 30 days (unless it will be extended, depending on how things evolve). The Romanian President’s decree for a nationwide state of emergency stipulates, among other things, that during this period, in-person courses in all educational institutions are suspended. As a consequence, the in-person course suspension in UAIC is implicitly extended until the state of emergency ends. As you have already been informed by the Professors from your Faculty, the courses are held online during this period.

You may have found out that going out on the streets (anywhere and for whichever reason) at night, between 10 PM and 6 AM has now been forbidden by the authorities (very few people are exempted from this rule: doctorss, paramedics, firefighters, police officers, the military).

It is also forbidden to go outside during daytime, unless you have a really justifiable reason: shopping for food and other essentials, from shops located close by, going to the doctor’s office in case you need immediate medical assistance (for anything other than COVID symptoms, of course) etc. In case you have any of the COVID symptoms (high fever, dry cough, fatigue), please call 112.

If you go out for supplies, try and buy what you need in bulk, for several days, from shops located near the current residence. Make sure you have your residence permit and the UAIC student ID card with you at all time. When you go outside, it is advisable for you to wear a new protection mask and gloves.

You also need to have with you a written statutory declaration mentioning your full name, the address where you are currently living, the hours when you are leaving your domicile, the reason why you left your residence/the place you are living. A bilingual model of the statutory declaration may be downloaded here.

In case you are on the street and a Romanian police/ army officer stops you, you need to present your residence permit and your UAIC student ID, show the written statutory declaration and explain the reason why you left your residence/the place you are living, if required.

Take good care of yourselves, stay cautious and optimistic! When you are indoors, remember to enjoy the little things, which are, in fact, essential!

If you have further questions, you can send an email message to relint@uaic.ro

Comunicarea informațiilor cu privire la școlaritate în conformitate cu GDPR

>>> Adresa MEC

Utilizare metode didactice alternative în învățământ

>>> Adresa MEC