Facultatea de

Geografie și Geologie

Finanțări disponibile - proiectul UAIC-INOV-IMP

In etapa a V-a a proiectului "Dezvoltarea capacitatii de inovare si creșterea impactului cercetarii de excelenta la UAIC", acronim UAIC-INOV-IMP, contract 34 PFE/2018 - etapa care se intinde pe perioada 29
mai - 31 octombrie 2020 - sunt prevazute fonduri pentru urmatoarele activitati:

* 10 stagii de cercetare, min 30 de zile, buget disponibil 12190 lei/stagiu (activitatea OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la universități din Top 500 ARWU sau institute de cercetare);
* 13 participari la conferinte in tara, buget disponibil 2860 lei/eveniment (activitatea OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare - in ROMANIA);
* 40 participari la conferinte externe, buget disponibil 7567 lei/eveniment (activitatea OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare - in STRAINATATE);
* 2 stagii scurte (7 zile), buget disponibil 2200 lei/eveniment (activitatea OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile in proiecte inter/trans-disciplinare);
* 6 stagii scurte (7 zile), buget disponibil 2200 lei/eveniment (activitatea OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale).

In plus, mai sunt disponibile fonduri pentru plata:

* taxelor publicare open access (zona rosie, Q1), buget total 37500 lei;
* taxelor pentru brevete sau cereri de brevete de inventii depuse la nivel national/international.

Dosarele de candidatura/concurs se depun la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Stiintifica (Elena Felice, interior 1024).

Activitatile trebuie sa se incheie pana cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2020.

Dosarul de concurs se completeaza conform *METODOLOGIEI PRIVIND FINANȚAREA STAGIILOR, PARTICIPAREA LA CONFERINȚE ȘI PUBLICAREA DE ARTICOLE ȘTIINȚIFIC.

Documentele se pot descarca pe pe pagina web
http://www.uaic.ro/metodologie-privind-finantarea-stagiilor-participarea-la-conferinte-si-publicarea-de-articole-stiintifice/.

 

Elena Felice,

Sef Serviciu
int.1024

Practica geografică, anii I şi II licenţă şi anul I master - Departamentul de Geografie

In atentia studentilor din cadrul Departamentului de Geografie (studii univ. de licenta anii I si II si studii universitare de master anul I)

(a) practica de specialitate se va efectua și va fi evaluată prin întocmirea unor proiecte cu tematică adecvată specializărilor și lucrărilor de finalizare a studiilor;

(b) proiectele vor fi coordonate și evaluate de către cadrele didactice coordonatoare ale grupelor de practică de specialitate, așa cum au fost prevăzute în Programul de practică de specialitate al Departamentului de Geografie pentru anul universitar 2019-2020 și avizat de către Consiliului de Administrație al UAIC, nr. 22A/20.02.2020;

(c) se mențin obiectivele generale prevăzute în Programul de practică avizat pentru anul universitar 2019-2020, cu excepția celor care pot fi atinse exclusiv prin aplicații în teren;

(d) întocmirea proiectelor și transmiterea acestora pentru evaluare către cadrele didactice, în perioada 15-31 iulie 2020;

 

>>> Adresa Practica geografica

Redeschiderea formularului de înscriere pentru restanțe - iunie 2020

A fost redeschis formularul de înscriere la restanțe - iunie 2020.

NUMAI studenţii care NU s-au înscris anterior pot să completeze această cerere.

 

Pentru probleme de completare se poate scrie la adrian.chiorescu@uaic.ro.

 

În atenţia studenţilor care doresc să susțină reexaminări în vederea măririi notei

Studenţii care doresc să susțină reexaminări în vederea măririi notei trebuie să completeze această cerere.

 

Pentru probleme de completare se poate scrie la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro

 

Școala de vară cu tema Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! – GEO-GEO

Facultatea de Geografie si Geologie din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iași va desfășura online, în perioada 6 - 19 iulie 2020, o scoala de vara cu tema Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! – GEO - GEO . Programul de vară este finanțat din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială).
Elevii participanti la acest proiect vor primii câte o tabletă cu trafic de internet mobil inclus. Pentru aceasta este necesar ca toți cursanții să se afle în perioada de desfășurare a cursurilor în aria de acoperire a furnizorilor de internet mobil.

Programul de vară va avea o durată de 2 săptămâni.

Elevii vor beneficia de un program intens şi diversificat de cursuri și ateliere (online) care îi vor ajuta să înțeleagă specificul geologiei ca ştiinţă care studiază Pământul, compoziţia şi structura sa, fosilele şi evoluţia vieţii în decursul timpului geologic precum şi despre resursele naturale ale Terrei. Geografia ca ştiință va deveni mai atractivă pentru elevi prin înțelegerea modului în care resursele naturale legate de apă şi de sol trebuie gestionate în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, în contextul progresului urbanistic şi a creşterii demografice.

O atenție deosebită se va acorda activității de consiliere profesională şi de orientare în carieră prin care elevul va beneficia de asistență de specialitate pentru a decide în mod informat şi corect viitorul parcurs universitar, în corelație cu aspirațiile şi cu potențialul propriu de cunoaştere.

Pe lângă activitățile de învățare propriu-zisă vor fi derulate activități recreative și culturale prin vizionarea unor filme specifice domeniului și prin tururi virtuale în diferite locații ale universității dar și la obiective turistice din Iași care vor conduce la o mai bună cunoaştere a patrimoniului artistic şi cultural al Iaşului universitar şi vor face să fie mai mult apreciate perspectivele pe care viața de student le presupune.
Detalii suplimentare pe site-ul www.uaic.ro și nu rata perioada de înscriere!

Centrul de învățare al UAIC - activități săptămâna 25-29 mai 2020

Centrul de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă invită să participați la activitățile organizate în săptămâna 25-29 mai (pregătirea și susținerea lucrării de licență; practicarea activităților fizice sportive în mod independent; managementul proiectelor; învățarea academică eficientă; activități remediale; optimizarea timpului pentru învățare etc.), pentru care puteți opta prin accesarea link-ului de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel9nmz8KpvXerUmKZxf1vf34LGAw0r8QyVcSxOpnWlz2h2sQ/viewform?fbclid=IwAR3zsDi0NvHnM8BU-WFTVes8eJQdSICuAMs-KVBNxOzKoHsr1UHhbUz2Oeo

De asemenea, vă rugăm să vă înscrieți la cursurile dorite până la ora 20:00 a zilei precedente derulării activității/lor selectate. Ulterior înscrierii, veți fi contactați de către tutori prin e-mail sau/și telefon/sms, în ziua cursului ales.

Suntem acasă, cu voi!

 

100657157 706837643452934 8297725456929521664 n