Facultatea de

Geografie și Geologie

Precazare 2020-2021

Studenţii înmatriculați la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepția anilor terminali), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2020-2021, se vor înscrie on-line, prin completarea formularului de mai jos până la data de 31.07.2020.

NU este necesară completarea formularului de mai jos de către candidaţii la admitere pentru anul I, 2020-2021 deoarece, pentru aceştia, opţiunile pentru cazare sunt înregistrate în fişa de admitere.

 

Conform art. 36, din cadrul “Regulamentului serviciilor pentru studenţi”, secţinea “Cazare”, - “studenţii care nu completează tabelul de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti". 

  • Înscrierea on-line este OBLIGATORIE pentru categoriile de studenţi menţionate mai sus.
  • Nu vor fi acceptate cereri  de cazare sosite pe e-mail sau care depășesc data limită anunțată pe site.

 

Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii precum şi studenţii familişti, VOR COMPLETA şi formularul selectând ultimul câmp corespunzător şi vor transmite în format electronic la administrația facultății la adresa de e-mail acpricop@uaic.ro toate documentele aferente dosarului cazului special până la 15.07.2020.

Pentru luarea în evidentă la medicul de campus, în cazul dosarelor medicale, se transmit documentele justificative și la adresa de e-mail uaic_medical7@yahoo.com. Pentru informații suplimentare este disponibil și numărul de telefon 0232 201324.

 

 

 

Comisia de cazare

 

precazare3

Serviciul pentru Studenți și Absolvenți (SSA) din cadrul UAIC organizează, în perioada 11-15 mai 2020, Săptămâna Națională a Voluntariatului

Săptămâna Națională a Voluntariatului este cel mai mare eveniment anual de celebrare a voluntariatului și de apreciere publică a voluntarilor din România, inițiat și coordonat de către Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, începând cu anul 2002 și implementat în colaborare cu parteneri precum ONG-uri și instituții care lucrează cu voluntari sau coordonează centre de voluntariat.

Pentru că noi, la SSA, lucrăm cu voluntari și încurajăm spiritul voluntariatului în rândul studenților UAIC, vă rugăm să transmiteți următoarea invitație, studenților cu care desfășurați activități în Programul de tutoriat:

TRAININGURI ȘI EVENIMENTE ONLINE - PE TEMA VOLUNTARIATULUI

1. TRAINING - Marți, 12 mai, ora 14:00 (Trainer: Alma Andrei)
Importanța voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională

Înscrieri, aici: https://bit.ly/traininguriSSA

 

2. TRAINING - Miercuri, 13 mai, ora 14:00 (Trainer: Alma Andrei)
Voluntariatul, ca sursă a stării de bine

Înscrieri, aici: https://bit.ly/traininguriSSA


3. EVENIMENT DE CARIERĂ - Miercuri, 13 mai, ora 17:00
La ceai cu un profesionist

Invitații cu care vei putea avea discuții informale, în cadrul acestei ediții online, sunt:

  • Valentin DARII – Realizator emisiuni radio și Voluntar JCI
  • Georgiana VIERU – PR&Fundraising Coordinator la Fundația Serviciilor Sociale Bethany
  • Valentin ȚOC – Community builder la Rubik Hub Piatra Neamț

Înscrieri, aici: http://bit.ly/formslaceai15

 
4. TRAINING - Vineri, 15 mai, ora 14:00 (Trainer: Alma Andrei)
Networking. Voluntariatul și relațiile sociale

Înscrieri, aici: https://bit.ly/traininguriSSA

Decazarea eşalonată a studenţilor din căminele Universităţii

Direcţia Cămine şi Cantine propune ca în perioada 18.05 - 12.06.2020 să se facă decazarea studenţilor din căminele Universităţii.

>>> Adresa decazare

Participări conferințe FDI 2020 - VINCIT 4

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice 4 (VINCIT 4) este prevăzută finanțarea parțială a 10 participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale ale doctoranzilor și studenților înscriși la studii universitare de master ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa mihaela.robu@uaic.ro care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

1) cerere avizată de conducătorul științific (pentru doctoranzi) / decan (pentru masteranzi) – model anexat;

2) prezentarea dovezii privind acceptarea lucrării/ posterului la evenimentul științific.

Pentru a acoperi și perioada congreselor din timpul vacanței universitare de vară, acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, colloques și workshop-uri științifice internaționale cu articol / poster pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări la simpozioane, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2020.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2020-0547 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană

- Transport în cuantum maxim de 400 EUR

- Cazare pentru maximum 2 nopți

- Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

- Cazare: 230 lei / noapte

- Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la conferință/ congres/ colloque și workshop-uri, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Director de proiect,

Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN

Persoana de contact:

Alina Mihaela ROBU

Telefon: 0232 20 1821

E-mail: mihaela.robu@uaic.ro

 

>>> Model cerere

Chestionar pentru studenți - posibilități tehnice de susținere online a examenelor

Toți studenții facultății sunt rugați să răspundă până la data de 4 mai 2020 la un

Chestionar cu privire la posibilități tehnice de susținere online a examenelor.

 

De asemenea, toți studenții sunt rugați să își verifice contul de acces pe platforma de eLearning a facultății noastre.

La începutul fiecărui ciclu de studii, tuturor studenților li s-a creat un cont de acces, iar modalitatea de conectare a fost transmisă periodic prin șefii de grupe.

În contextul actual, platforma de eLearning se dovedește a fi foarte utilă atât în procesul de predare cât și de evaluare și de aceea este important ca toți studenții să o poată accesa.

Pentru orice probleme de conectare sau utilizare a platformei puteti scrie la adresa de email adrian.chiorescu@uaic.ro.

 

Este recomandat ca toți studenții să aibă o adresă de email instituțională. Se poate obține de la DCD. Cu această adresă studenții au acces la Microsoft Office 365. Mai multe detalii se pot obține de pe pagina DCD.