Facultatea de

Geografie și Geologie

Invitaţie de colaborare pentru Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities este o publicație indexată în bazele de date internaționale și apare sub egida Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”. Lansăm această invitație la colaborare pentru următoarele numere ale revistei noastre. Informațiile necesare se regăsesc în documentul atașat.

 

Din partea redacției,

Anca Chiorean

Editorial Secretary

 

Philobiblon - Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities

www.philobiblon.ro

Reluarea procedurii de ocupare a functiei de Decan, plus calendarul de desfasurare

Stimata Doamna Profesor,
Stimate Domnule Profesor,

Luand in considerare faptul ca prin Legea nr. 103 din 2 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ a fost modificat alin.(3) al art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in sensul ca "Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură”.
Tinand cont de Hotărârea Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 15 din 11.06.2020, prin care se prevede ca „La încetarea stării de alertă ori a altor suspendări legale, calendarele de alegeri/concurs din UAIC se vor relua din starea în care se aflau la data de 18 mai 2020 ora 0, cu respectarea duratelor etapelor succesive și intervalelor pe zile dintre aceste etape ale procedurilor, așa cum au fost stabilite în forma inițială a calendarelor aprobate de Senatul UAIC”.
Va anuntam reluarea calendarelor de alegeri/ concurs, data de 6 iulie fiind ultima zi pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcția de Decan.
Procedura se va desfasura potrivit calendarului atasat.

Cu deosebită considerație,

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

 

>>> Calendar

Finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice 4 (VINCIT 4) este prevăzută finanțarea parțială a 10 participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale ale doctoranzilor și studenților înscriși la studii universitare de master ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa mihaela.robu@uaic.ro care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

1) cerere avizată de conducătorul științific (pentru doctoranzi) / decan (pentru masteranzi) – model anexat;

2) prezentarea dovezii privind acceptarea lucrării/ posterului la evenimentul științific.

Pentru a acoperi și perioada congreselor din timpul vacanței universitare de vară, acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, colloques și workshop-uri științifice internaționale cu articol / poster pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări la simpozioane, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2020.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2020-0547 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană

- Transport în cuantum maxim de 400 EUR

- Cazare pentru maximum 2 nopți

- Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

- Cazare: 230 lei / noapte

- Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la conferință/ congres/ colloque și workshop-uri, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Director de proiect,

Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN

Persoana de contact:

Alina Mihaela ROBU

Telefon: 0232 20 1821

E-mail: mihaela.robu@uaic.ro

Cu deosebita consideratie,

Alina Mihaela ROBU, PhD

Erasmus+ Office

International Relations Office

==================================

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Bulevardul Carol I nr. 11

700506 IASI, ROMANIA

==================================

Tel. + 40 232 201821, Fax: +40 232 201802

 

>>> Anunţ

>>> Model de cerere

Mesajul Centrului de învățare al UAIC pentru studenți

MESAJ VACANTA CI UAIC

Appel d’offre pour l’année universitaire 2020/2021 concernant une Bourse de stage de Doctorat

 

[informații suplimentare se pot obține de la prof. univ. dr. Eugen Rusu.]

 

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un appel d’offre pour l’année universitaire 2020/2021 concernant une Bourse de stage de Doctorat offerte à un étudiant étranger d’une université, d’un institut ou d’une école appartenant au réseau international de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne. (liste des universités formant le réseau ici)

Cette bourse de 5 000 Euros sera attribuée à un étudiant en doctorat pour un stage de recherche d’environ 5 mois à l’Université de Bourgogne. Le sujet du doctorat en cours doit se rapporter à la problématique de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » centrée sur la vigne et le vin. Toutes les disciplines sont éligibles.

La date limite d’envoi des dossiers de candidature est le 15 septembre 2020

Nous vous remercions d’assurer la plus large diffusion de cette offre de bourse auprès de vos jeunes chercheurs.

Des informations sur cette offre sont aussi disponibles sur le site de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » : http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/

 

Bursele ERASMUS+

Dragi studenti (sefi de grupe),

Va cerem sprijinul in promovarea burselor ERASMUS de care puteti beneficia pe parcursul studiilor (licență, master, doctorat) sau in calitate de absolventi ai UAIC. Mai exact, este vorba despre oportunitatea de a studia si/sau de a lucra in alta tara cu bursa de la Comisia Europeana, oferita prin intermediul universitatii noastre.

Astfel, va rugam sa va inscrieti in grupul și pe pagina de Facebook Erasmus UAIC și apoi sa va invitati colegii de grupă sa se inscrie si ei:

Aceste canale de comunicare ofera informatii actualizate despre ofertele de burse, pasii de urmat, avantaje si multe alte detalii. De asemenea, aici puteti discuta cu actuali si fosti studenti Erasmus pentru a primi raspunsuri la toate intrebarile voastre.

Bursele de studiu Erasmus inseamna sa studiati la o alta universitate din alta tara (un semestru sau doua), cu echivalarea examenelor la intaorcere.

Bursele de practica Erasmus inseamna sa lucrati in alta tara chiar daca nu aveti inca experienta de munca (in domeniul de studiu pe care vi l-ati ales).

Biroul Erasmus al UAIC va asigura de intreg sprijinul din momentul in care va hotarati sa plecati si pana la intoarcere

Mult success!

Proiectul FDI ”Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!” al UAIC Iași

Studenții care doresc să desfășoare activități online de sprijinire a procesului de înscriere la facultate a absolvenților proveniți din licee din mediile defavorizate se pot înscrie în proiectul FDI ”Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!” al UAIC Iași.
 
Cei înscriși în proiect vor furniza elevilor si informatii despre specificul si specializarile Facultatii de Geografie și Geologie, promovindu-i, astfel, oferta academica. Pentru studenții participanți la activitate este prevăzută o bursă în valoare de 500 lei/lună pentru perioda de desfășurare a Activității (luna iulie).
 
Trimiteți până marți 16 iunie un email către Conf. dr. Oana Macari
(oanamacari@yahoo.com), cu un mic text de 5 rânduri în care argumentați calitățile dvs. de bun promotor al facultății către elevi. Acestui email trebuie să îi atașați:
- CV-ul dvs.
 
Mult succes!