Facultatea de

Geografie și Geologie

Finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice 4 (VINCIT 4) este prevăzută finanțarea parțială a 10 participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale ale doctoranzilor și studenților înscriși la studii universitare de master ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa mihaela.robu@uaic.ro care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

1) cerere avizată de conducătorul științific (pentru doctoranzi) / decan (pentru masteranzi) – model anexat;

2) prezentarea dovezii privind acceptarea lucrării/ posterului la evenimentul științific.

Pentru a acoperi și perioada congreselor din timpul vacanței universitare de vară, acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, colloques și workshop-uri științifice internaționale cu articol / poster pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări la simpozioane, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2020.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2020-0547 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană

- Transport în cuantum maxim de 400 EUR

- Cazare pentru maximum 2 nopți

- Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

- Cazare: 230 lei / noapte

- Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la conferință/ congres/ colloque și workshop-uri, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Director de proiect,

Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN

Persoana de contact:

Alina Mihaela ROBU

Telefon: 0232 20 1821

E-mail: mihaela.robu@uaic.ro

Cu deosebita consideratie,

Alina Mihaela ROBU, PhD

Erasmus+ Office

International Relations Office

==================================

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Bulevardul Carol I nr. 11

700506 IASI, ROMANIA

==================================

Tel. + 40 232 201821, Fax: +40 232 201802

 

>>> Anunţ

>>> Model de cerere

Mesajul Centrului de învățare al UAIC pentru studenți

MESAJ VACANTA CI UAIC

Appel d’offre pour l’année universitaire 2020/2021 concernant une Bourse de stage de Doctorat

 

[informații suplimentare se pot obține de la prof. univ. dr. Eugen Rusu.]

 

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un appel d’offre pour l’année universitaire 2020/2021 concernant une Bourse de stage de Doctorat offerte à un étudiant étranger d’une université, d’un institut ou d’une école appartenant au réseau international de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » de l’Université de Bourgogne. (liste des universités formant le réseau ici)

Cette bourse de 5 000 Euros sera attribuée à un étudiant en doctorat pour un stage de recherche d’environ 5 mois à l’Université de Bourgogne. Le sujet du doctorat en cours doit se rapporter à la problématique de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » centrée sur la vigne et le vin. Toutes les disciplines sont éligibles.

La date limite d’envoi des dossiers de candidature est le 15 septembre 2020

Nous vous remercions d’assurer la plus large diffusion de cette offre de bourse auprès de vos jeunes chercheurs.

Des informations sur cette offre sont aussi disponibles sur le site de la Chaire UNESCO « Culture et Traditions du Vin » : http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/

 

Bursele ERASMUS+

Dragi studenti (sefi de grupe),

Va cerem sprijinul in promovarea burselor ERASMUS de care puteti beneficia pe parcursul studiilor (licență, master, doctorat) sau in calitate de absolventi ai UAIC. Mai exact, este vorba despre oportunitatea de a studia si/sau de a lucra in alta tara cu bursa de la Comisia Europeana, oferita prin intermediul universitatii noastre.

Astfel, va rugam sa va inscrieti in grupul și pe pagina de Facebook Erasmus UAIC și apoi sa va invitati colegii de grupă sa se inscrie si ei:

Aceste canale de comunicare ofera informatii actualizate despre ofertele de burse, pasii de urmat, avantaje si multe alte detalii. De asemenea, aici puteti discuta cu actuali si fosti studenti Erasmus pentru a primi raspunsuri la toate intrebarile voastre.

Bursele de studiu Erasmus inseamna sa studiati la o alta universitate din alta tara (un semestru sau doua), cu echivalarea examenelor la intaorcere.

Bursele de practica Erasmus inseamna sa lucrati in alta tara chiar daca nu aveti inca experienta de munca (in domeniul de studiu pe care vi l-ati ales).

Biroul Erasmus al UAIC va asigura de intreg sprijinul din momentul in care va hotarati sa plecati si pana la intoarcere

Mult success!

Concurs de selecție consultanți individuali în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar (ROSE), SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV), cu titlul Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! - GEO-GEO

[update 13.06.2020]

Prelungire termen depunere documente

 

In cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar (ROSE), SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV), cu titlul Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! - GEO-GEO, Acord de grant nr. 127/SGU/PV/II din data de 09.05.2019, Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se organizeaza un concurs de selectie consultanti individuali.

Informatii suplimentare:

AG127_Anexa 5.1_SCI_Termeni de referinta

AG127_SCI_Anexa 5.2.2_Invitatia de participare

 

Proiectul FDI ”Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!” al UAIC Iași

Studenții care doresc să desfășoare activități online de sprijinire a procesului de înscriere la facultate a absolvenților proveniți din licee din mediile defavorizate se pot înscrie în proiectul FDI ”Prin incluziune și echitate spre succes – E șansa ta!” al UAIC Iași.
 
Cei înscriși în proiect vor furniza elevilor si informatii despre specificul si specializarile Facultatii de Geografie și Geologie, promovindu-i, astfel, oferta academica. Pentru studenții participanți la activitate este prevăzută o bursă în valoare de 500 lei/lună pentru perioda de desfășurare a Activității (luna iulie).
 
Trimiteți până marți 16 iunie un email către Conf. dr. Oana Macari
(oanamacari@yahoo.com), cu un mic text de 5 rânduri în care argumentați calitățile dvs. de bun promotor al facultății către elevi. Acestui email trebuie să îi atașați:
- CV-ul dvs.
 
Mult succes!

Finanțări disponibile - proiectul UAIC-INOV-IMP

In etapa a V-a a proiectului "Dezvoltarea capacitatii de inovare si creșterea impactului cercetarii de excelenta la UAIC", acronim UAIC-INOV-IMP, contract 34 PFE/2018 - etapa care se intinde pe perioada 29
mai - 31 octombrie 2020 - sunt prevazute fonduri pentru urmatoarele activitati:

* 10 stagii de cercetare, min 30 de zile, buget disponibil 12190 lei/stagiu (activitatea OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la universități din Top 500 ARWU sau institute de cercetare);
* 13 participari la conferinte in tara, buget disponibil 2860 lei/eveniment (activitatea OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare - in ROMANIA);
* 40 participari la conferinte externe, buget disponibil 7567 lei/eveniment (activitatea OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare - in STRAINATATE);
* 2 stagii scurte (7 zile), buget disponibil 2200 lei/eveniment (activitatea OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile in proiecte inter/trans-disciplinare);
* 6 stagii scurte (7 zile), buget disponibil 2200 lei/eveniment (activitatea OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale).

In plus, mai sunt disponibile fonduri pentru plata:

* taxelor publicare open access (zona rosie, Q1), buget total 37500 lei;
* taxelor pentru brevete sau cereri de brevete de inventii depuse la nivel national/international.

Dosarele de candidatura/concurs se depun la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Stiintifica (Elena Felice, interior 1024).

Activitatile trebuie sa se incheie pana cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2020.

Dosarul de concurs se completeaza conform *METODOLOGIEI PRIVIND FINANȚAREA STAGIILOR, PARTICIPAREA LA CONFERINȚE ȘI PUBLICAREA DE ARTICOLE ȘTIINȚIFIC.

Documentele se pot descarca pe pe pagina web
http://www.uaic.ro/metodologie-privind-finantarea-stagiilor-participarea-la-conferinte-si-publicarea-de-articole-stiintifice/.

 

Elena Felice,

Sef Serviciu
int.1024

Practica geografică, anii I şi II licenţă şi anul I master - Departamentul de Geografie

In atentia studentilor din cadrul Departamentului de Geografie (studii univ. de licenta anii I si II si studii universitare de master anul I)

(a) practica de specialitate se va efectua și va fi evaluată prin întocmirea unor proiecte cu tematică adecvată specializărilor și lucrărilor de finalizare a studiilor;

(b) proiectele vor fi coordonate și evaluate de către cadrele didactice coordonatoare ale grupelor de practică de specialitate, așa cum au fost prevăzute în Programul de practică de specialitate al Departamentului de Geografie pentru anul universitar 2019-2020 și avizat de către Consiliului de Administrație al UAIC, nr. 22A/20.02.2020;

(c) se mențin obiectivele generale prevăzute în Programul de practică avizat pentru anul universitar 2019-2020, cu excepția celor care pot fi atinse exclusiv prin aplicații în teren;

(d) întocmirea proiectelor și transmiterea acestora pentru evaluare către cadrele didactice, în perioada 15-31 iulie 2020;

 

>>> Adresa Practica geografica