Facultatea de

Geografie și Geologie

ADMITERE la Școala Doctorală de Geoştiinţe

În acest an, înscrierea candidaților la concursul de admitere la Școala Doctorală de Geoștiințe se va face online.

Documentele din dosarul de înscriere se vor transmite scanate prin e-mail la adresa rebegea@uaic.ro.

Perioada de înscriere: 1-4 septembrie 2020.

 

>>> Pentru mai multe detalii: Pagina dedicată admiterii la Şcoala Doctorală