Sesiune specială de restanțe și examene de absolvire - septembrie 2022

Studenții care din motive întemeiate (medicale sau mobilități Erasmus+) nu au putut finaliza situația școlară la finalul semestrului al II-lea, pot susține examenele restante sau de absolvire în perioada 29 august - 11 septembrie 2022, conform Hotărârii BECA nr.1 din 22.06.2022.

ATENȚIE! - Un student are dreptul de a participa o singură dată, la una din cele două sesiuni de restanțe (iulie sau septembrie).

Studenții vor depune o cerere scrisă și documentele doveditoare la secretariatul facultății în perioada 29-31 august 2022.