Facultatea de

Geografie și Geologie

În atenţia studenților care utilizează abonamente de tip studențesc