Facultatea de

Geografie și Geologie

Modalitatea de înscriere pentru reexaminare (restanţă/mărire de notă) - iunie, iulie 2022

Studenții care doresc să se prezinte la reexaminare trebuie să se înscrie prin intermediul noii PLATFORME ONLINE dedicate.

Autentificarea se face similar celorlalte aplicaţii interne.

Pe platformă vor fi încărcate şi copiile chitanţelor (acolo unde este cazul)

Vă rugăm să consultaţi şi Procedura de reevaluare/refacere a activităţii şi mărirea a notei.

 

Consultare CUANTUM TAXE

Consultare PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (discipline şi număr de credite)