Facultatea de

Geografie și Geologie

Selecție pentru stagii de predare Erasmus+

Stimati coordonatori Erasmus+,

In vederea organizarii selectiilor pentru mobilitati de predare Erasmus+, va trimit urmatoarele documente:

1)      Regulamentul pentru stagii de predare;

2)      Model de anunt pentru stagii de predare;

3)      Declaratiile de evitare a conflictului de interese (coordonator Erasmus si membru comisie);

4)      Model de proces-verbal de selectie;

5)      Lista cu acorduri Erasmus+;

6)      Teaching agreement (formular actualizat; de difuzat impreuna cu anuntul)

(>>> descărcare documente)

Prima rundă de selecții va avea loc pana la data de 20 ianuarie 2022.

Criteriul de selectie este unic si consta in evaluarea obiectivelor si activitatilor propuse pentru mobilitatea Erasmus+ de predare pentru care se candideaza, conform Teaching Agreementului din dosarul de candidatura (maximum 10p.).

Dosarul de candidatura trebuie sa includa CV-ul candidatului, teaching agreementul completat cu activitatile planificate si un document din care sa reiasa relatia contractuala cu UAIC.

Durata minima a unei mobilitati de predare este de 2 zile (minimum 8 ore). Conform Ghidului Programului Erasmus+, exista posibilitatea efectuarii si de mobilitati combinate (predare cu formare), caz in care numarul minim de ore de predare este de 4 ore/saptamana.

!!! Pot participa la selectie cadrele didactice si cercetatorii UAIC care nu sunt deja selectati pentru o mobilitate de predare in cadrul apelurilor precedente si care nu si-au desfasurat mobilitatea / nu si-au inceput formalitatile de deplasare pentru mobilitate pana la momentul selectiei.

      !!! Termenul limita de desfasurare a acestor mobilitati este finalul anului academic in curs (30 septembrie 2022).

Pentru a oferi informatii suplimentare si a raspunde eventualelor intrebari, am organizat doua sedinte informative online, dupa cum urmeaza:

·           Joi, 2 decembrie 2021, ora 15.00: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=me312bb953191e088a9bab75845071beb.

·           Miercuri, 8 decembrie, ora 11.00: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m73986725f3c269ce4ae10b4d3f392fbd

Va rugam sa difuzati anuntul in facultatea dumneavoastra.

 

Cu stima,

Alexandra Teodorescu

 

Alexandra Teodorescu, PhD

International Relations Office

==================================

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Bulevardul Carol I nr. 11

700506 Iasi, Romania

==================================

Tel. + 40 232 20 10 21

Email: alexandra.teodorescu@uaic.ro