Facultatea de

Geografie și Geologie

Chestionar privind satisfacția studenților cu privire serviciile oferite de universitate și calitatea programului de studiu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este implicată în implementarea proiectului cu titlul: „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16, beneficiar – Ministerul Educației, partener – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

UAIC participă la activitatea de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii de licență, având de încărcat în platforma proiectului menționat anterior, indicatori primari pentru clasificare și ierarhizare. Totodată, în acest demers, este necesară completarea unui chestionar privind satisfacția studenților privind serviciile oferite de universitate și calitatea programului de studiu (secțiunea I – pentru clasificare, secțiunea II – pentru ierarhizare).

https://sondaje.aracis.ro/index.php/364137?lang=ro

Termenul de completare este 28 mai 2021. Ulterior, se va verifica și comunica dacă este asigurată reprezentativitatea eșantionului.