Facultatea de

Geografie și Geologie

Premiie Academiei Române din domeniul ŞTIINŢELOR GEONOMICE

În vederea selectării de lucrări susceptibile a primi cele cinci premii ale Academiei Române din domeniul ŞTIINŢELOR GEONOMICE PE ANUL 2019, vă rugăm să binevoiţi a transmite propuneri de lucrări apărute în acel an, însoţite de scrisoarea de înaintare şi un referat de recomandare, întocmit de un specialist al domeniului.

Dosarul fiecărei propuneri, CU SCRISOAREA DE ÎNAINTARE, REFERATUL DE RECOMANDARE, ÎNSOTITE DE UN EXEMPLAR AL LUCRĂRII RESPECTIVE ŞI DE DATELE DE CONTACT ALE AUTORULUI (AUTORILOR), va fi depus la SECŢIA DE ŞTIINŢE GEONOMICE A ACADEMIEI ROMÂNE până la data de 15 martie 2021, la adresa:
 
ACADEMIA ROMÂNĂ

SECŢIA DE ŞTIINŢE GEONOMICE

(ÎN ATENŢIA SECRETARULUI ŞTIINŢIFIC CONF. DR. SORIN UDUBAŞA)

CALEA VICTORIEI 125,
010071 BUCUREŞTI
 
Conf. dr. Sorin Silviu Udubasa
Secretar stiintific
Sectia de Stiinte Geonomice
Academia Româna
            sorin.udubasa@gmail.com
Tel.: 021-2128640 int. 152
Mobil: 0723 168 497