Facultatea de

Geografie și Geologie

Ordinul 4020/07.04.2020 - Derogare de la prevederile legale, Organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie

>>> Ordin 4020/07.04.2020

1) Activitățile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare etc., care impun interacțiunea "față în față", vor fi recuperate în sistem modular, intensiv,duîncetarea stării de urgență.
 
2) Pe perioada stării de urgență, având în vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.