Facultatea de

Geografie și Geologie

Conferința DISCURS CRITIC ȘI VARIAȚIE LINGVISTICĂ Abordări inter- și transdisciplinare ale trecutului și prezentului - ediţia a X-a, 9-10 iulie 2020, Suceava

Universitatea ''Ștefan cel Mare'' din Suceava organizează Conferința Discurs critic si variatie lingvistica, Abordări inter- și transdisciplinare ale trecutului și prezentului, ediția a zecea, dedicată prioritar doctoranzilor.