Facultatea de

Geografie și Geologie

Procedura de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, difuzarea și arhivarea informațiilor documentate

In ședinta BECA din 25 noiembrie 2019 a fost aprobată Procedura de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, difuzarea și arhivarea informațiilor documentate  ( cod, ghid, regulament, metodologie sau a altor documente asimilate Sistemului de management al calității) din cadrul UAIC.

Procedura se află postată pe site-ul UAIC, pe pagina Biroului Managementul Calității, sub secțiunea Documente referitoare la asigurarea calităţii:  https://www.uaic.ro/organizare/departamentul-managementul-calitatii/

Pe site, Procedura apare sub denumirea prescurtată Procedura informațiilor documentate: http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedurainformatiidocumentate2.pdf

Această procedură reglementează modalitatea de elaborare a documentelor oficiale din UAIC,  asigură o formă unitară a documentelor oficiale, facilitează identificarea structurii care a elaborat, respectiv structura/structurile care a/au avizat/aprobat documentul oficial și asigură centralizarea tuturor documentelor oficiale intr-un Registru la nivel instituțional.

Procedura este alcătuită din 3 părți:

a)       Prima parte reglementează modalitatea de elaborare, codificare,  avizare, aprobare, arhivare a unui Cod, Ghid, Regulament,  a unei Metodologii. Pentru codificarea Codului, Ghidului, Regulamentului, Metodologiei se va utiliza Lista cu abrevieri a structurilor din UAIC aprobată în ședinta BECA din 17 octombrie 2019

b)      A doua parte reglementează modalitatea de elaborare, avizare, aprobare, arhivare a altor tipuri de documente – Plan, Raport, instrucțiuni de lucru, etc. Aceste documente nu trebuie codificate.

c)       În a treia parte se regăsesc Modelele de Cod, Ghid, Regulament, Metodologie,  respectiv alte tipuri de documente

   

Reglementările interne cu privire la documentele   UAIC  sunt diferențiate astfel:

§  Procedura de sistem și procedura operațională- modul de elaborare a lor este reglementat prin PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR DOCUMENTATE

§  Codul, Ghidul, Regulamentul, Metodologia – modul de elaborare a lor este reglementat prin PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ELABORAREA, APROBAREA, DIFUZAREA, ARHIVAREA INFORMAȚIILOR DOCUMENTATE

§  Alte tipuri de documente oficiale – plan, regulament, etc- modul de elaborare a lor este reglementat prin PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ELABORAREA, APROBAREA, DIFUZAREA, ARHIVAREA INFORMAȚIILOR DOCUMENTATE

Ligia Boca

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Birou managementul calității

Str. Lascar Catargi Nr. 54

Interior 2342