Proiectul „Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în activitatea academică prin formarea continuă a personalului didactic”

Update 18.10.2022

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași implementează proiectul „Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în activitatea academică prin formarea continuă a personalului didactic” (UniEthic), cod proiect CNFIS-FDI-2022-0543, finanțat de FONDUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ – FDI 2022, Domeniul vizat: 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

În această perioadă, se desfășoară activitatea A6 - Realizarea activității de formare în zona psihopedagogiei universitare pilotate în anul precedent, în cadrul HUB ului UniTeach UAIC. Aceasta presupune parcurgerea unui program de formare în zona psihopedagogiei UNIVERSITARE de 40 de ore.

Grupul țintă al proiectului va fi format din cadre didactice, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate:

- sunt cadre didactice titulare (profesor, conferențiar, lector/șef de lucrări, asistent) angajate pe perioadă nedeterminată sau determinată la UAIC;

- sunt cercetători angajați la UAIC pe perioadă nedeterminată sau determinată și desfășoară activități didactice în anul universitar 2022-2023;

- sunt doctoranzi care desfășoară activități didactice în anul universitar 2022-2023;

- sunt cadre didactice asociate (profesor, conferențiar, lector/șef de lucrări, asistent) în anul universitar 2022-2023;

- NU au participat în calitate de membru în grupul țintă în cadrul proiectului <<UniTeach UAIC - Performanță și inovație în activitatea didactică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași>>, Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0481;

- NU dețin ori nu au deținut calitate de expert ori vreo altă poziție în cadrul prezentului proiect.

Perioada de înscrieri a fost prelungită până în data de 20 octombrie, iar rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 24 octombrie.

Informații detaliate despre criteriile de eligibilitate și selecție, calendarul de selecție și actele necesare pentru dosarul de candidatură se regăsesc în Metodologia de selecție a grupului-țintă aferent activității A 6. Documentul este publicat atât pe pagina proiectului UniEthic, la adresa:

https://www.uaic.ro/organizare/biroul-proiecte-de-dezvoltare-bpd/proiecte-finantate-din-fondul-de-dezvoltare-institutionala-fdi-2022/proiectul-etica-si-deontologie-universitara-la-uaic-integritate-in-activitatea-academica-prin-formarea-continua-a-personalului-didactic-uniethic/

sau accesând linkul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/10/Metodologie-selectie-GT-A6-final_site_calendar-actualizat-3.pdf

În speranța că ne veți fi alături în acest demers, vă mulțumim și vă transmitem cele mai calde urări de succes.

Cu apreciere,

Coordonator formare în domeniul psihopedagogiei universitare

Prof.univ.dr. Mihai CARP


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași implementează proiectul „Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în activitatea academică prin formarea continuă a personalului didactic” (UniEthic), cod proiect CNFIS-FDI-2022-0543, finanțat de FONDUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ – FDI 2022, Domeniul vizat: 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

În această perioadă se desfășoară activitatea A6 - Realizarea activității de formare în zona psihopedagogiei universitare pilotate în anul precedent, în cadrul HUB ului UniTeach UAICAceasta presupune parcurgerea unui program de formare în zona psihopedagogiei universitare de 40 de ore, distribuite în:

- 20 de ore pe componenta psihopedagogică

- 14 ore pe componenta didactică aplicată domeniului fundamental și

- 6 ore pe componenta deontologiei și eticii academice.

Grupul țintă al proiectului va fi format din cadre didactice din toate Facultățile din cadrul UAIC.

Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 12-17 octombrie, iar rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 24 octombrie.

Informații detaliate despre criteriile de eligibilitate și selecție, calendarul de selecție și actele necesare pentru dosarul de candidatură se regăsesc în Metodologia de selecție a grupului-țintă aferent activității A 6. Documentul este publicat atât pe pagina proiectului UniEthic, la adresa https://t.ly/TpCD sau accesând linkul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/10/Metodologie-selectie-GT-A6-final_site-2.pdf

 

Manager de proiect,

Lect. dr. Daniel ATASIEI

Președintele Comisiei de Etică