Facultatea de

Geografie și Geologie

Finanțări disponibile - proiectul UAIC-INOV-IMP

In etapa a V-a a proiectului "Dezvoltarea capacitatii de inovare si creșterea impactului cercetarii de excelenta la UAIC", acronim UAIC-INOV-IMP, contract 34 PFE/2018 - etapa care se intinde pe perioada 29
mai - 31 octombrie 2020 - sunt prevazute fonduri pentru urmatoarele activitati:

* 10 stagii de cercetare, min 30 de zile, buget disponibil 12190 lei/stagiu (activitatea OS4.A1. Realizarea de stagii de cercetare (1-6 luni) la universități din Top 500 ARWU sau institute de cercetare);
* 13 participari la conferinte in tara, buget disponibil 2860 lei/eveniment (activitatea OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare - in ROMANIA);
* 40 participari la conferinte externe, buget disponibil 7567 lei/eveniment (activitatea OS1.A2. Participare la conferințe cu lucrare invitată sau acceptată spre prezentare - in STRAINATATE);
* 2 stagii scurte (7 zile), buget disponibil 2200 lei/eveniment (activitatea OS4.A2. Realizarea unui stagiu pentru înțelegerea/învățarea unor noi tehnici de lucru utile in proiecte inter/trans-disciplinare);
* 6 stagii scurte (7 zile), buget disponibil 2200 lei/eveniment (activitatea OS4.A3. Realizarea unor stagii de documentare în vederea demarării de noi proiecte cu subiecte ce pot oferi avantaj competitiv în competiții interne și internaționale).

In plus, mai sunt disponibile fonduri pentru plata:

* taxelor publicare open access (zona rosie, Q1), buget total 37500 lei;
* taxelor pentru brevete sau cereri de brevete de inventii depuse la nivel national/international.

Dosarele de candidatura/concurs se depun la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Stiintifica (Elena Felice, interior 1024).

Activitatile trebuie sa se incheie pana cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2020.

Dosarul de concurs se completeaza conform *METODOLOGIEI PRIVIND FINANȚAREA STAGIILOR, PARTICIPAREA LA CONFERINȚE ȘI PUBLICAREA DE ARTICOLE ȘTIINȚIFIC.

Documentele se pot descarca pe pe pagina web
http://www.uaic.ro/metodologie-privind-finantarea-stagiilor-participarea-la-conferinte-si-publicarea-de-articole-stiintifice/.

 

Elena Felice,

Sef Serviciu
int.1024