Facultatea de

Geografie și Geologie

În atenţia studenţilor care doresc să susțină examene restante în sesiunea iunie 2020

Studenţii care au discipline nepromovate din semestrele anterioare şi care doresc să le susţină în perioada de restanţe (15-21 iunie pentru studenţii din anii terminali licență/master, respectiv 22-28 iunie pentru ceilalți studenți licență/master) sunt rugaţi să completeze această cerere.

DATA LIMITĂ: 29 MAI 2020

După această dată, se va întocmi lista studenţilor care doresc să susţină restanţe, listă ce va fi înaintată cadrelor didactice în vederea stabilirii reevaluarii on line.

 

Pentru probleme de completare se poate scrie la adresa adrian.chiorescu@uaic.ro