Facultatea de

Geografie și Geologie

Trasee propuse pentru aplicația practică de teren Anul II -Licență

Fiecare student din Anul al II-lea poate opta pentru oricare dintre traseele propuse. Dupa ce se informează la coordonatorii de practică despre detaliile legate de aplicația de teren (materiale didactice, costuri etc) completează fișa de înscriere la stagiul de practică de specialitate (cu semnătura proprie și cea a coordonatorului de practică) și o depune la biroul Lect.dr. Ionut Minea (poate fi găsit marțea și joia intre orele 10 și 12) până la data de 25 februarie 2016.

Traseele marcate cu rosu au fost deja ocupate. Stundeții anului II mai pot opta pentru TRASEUL 5 (mai sunt 30 de locuri) si TRASEUL 6 (45 de locuri).

>>> Trasee propuse pentru aplicația practică de teren Anul II -Licență