Facultatea de

Geografie și Geologie

Practica geografică, anii I şi II licenţă şi anul I master - Departamentul de Geografie

In atentia studentilor din cadrul Departamentului de Geografie (studii univ. de licenta anii I si II si studii universitare de master anul I)

(a) practica de specialitate se va efectua și va fi evaluată prin întocmirea unor proiecte cu tematică adecvată specializărilor și lucrărilor de finalizare a studiilor;

(b) proiectele vor fi coordonate și evaluate de către cadrele didactice coordonatoare ale grupelor de practică de specialitate, așa cum au fost prevăzute în Programul de practică de specialitate al Departamentului de Geografie pentru anul universitar 2019-2020 și avizat de către Consiliului de Administrație al UAIC, nr. 22A/20.02.2020;

(c) se mențin obiectivele generale prevăzute în Programul de practică avizat pentru anul universitar 2019-2020, cu excepția celor care pot fi atinse exclusiv prin aplicații în teren;

(d) întocmirea proiectelor și transmiterea acestora pentru evaluare către cadrele didactice, în perioada 15-31 iulie 2020;

 

>>> Adresa Practica geografica