Facultatea de

Geografie și Geologie

Workshop-ul organizat în vederea diseminării ghidului de lucru "Teorie, studii de caz, bune practici la nivel național și internațional din domeniul științelor juridice"

Distinse cadre didactice,

Vă rugăm să dați curs invitației de a participa la Workshop-ul organizat în vederea diseminării  ghidului de lucru Teorie, studii de caz, bune practici la nivel național și internațional din domeniul științelor juridice, adresat cadrelor didactice de la facultăți fără profil juridic din UAIC care,  prin natura disciplinelor predate,  necesită perfecționare din perspectiva științelor juridice  și de suport academic în domeniul științelor juridice.

Ghidul a fost  elaborat în cadrul proiectului intitulat:

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII DIDACTICE PRIN PERFECȚIONAREA ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR JURIDICE A CADRELOR DIDACTICE DE LA FACULTĂȚILE FĂRĂ PROFIL JURIDIC DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI (UAIC)

Dat fiind condițiile de distanțare socială impuse de starea de alertă, Workshop-ul  se va desfășura în format on line,  în data de 10.12.2020 începând cu orele 18, fiind găzduit pe platforma platforma CISCO WEBEX, în baza următoarelor date de acces: https://uaic.webex.com/meet/ProiectPerfectJuridUaic

În vederea unei bune organizări a desfășurării workshop-ului și pentru a putea redacta certificatele de participare vă adresăm rugămintea de a completa formularul de înscriere disponibil la adresa  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVsSYP58A4zTv1gjc2zQ7DGJZwXJjYB1cELw55HZbxQVHEmw/viewform  , până joi 10.12.2020, ora 17.30.

 

Contăm pe participarea Dumneavoastră, care va aduce valoare și substanță dezbaterii pe care ne-o dorim cât mai constructivă, pentru a pune în practică obiectivele propuse, într-o manieră cât mai utilă întregii comunități academice.

Pagina web eveniment cu mai multe detalii:  https://perfectjurid.law.uaic.ro/course/view.php?id=45


Cu aleasă considerație,

Echipa de implementare a Proiectului