Facultatea de

Geografie și Geologie

Modalitatea de înscriere pentru examene restante şi măriri - februarie 2022

 

Procedura de reevaluare/refacere a activităţii şi mărire de notă

 

1. Studenţii care au DISCIPLINE NEPROMOVATE şi care doresc să le susţină în perioada de restanţe 14-20 februarie 2022 sunt rugaţi să completeze acest formular.

Copia chitanţei se încarcă odată cu completarea formularului.

Consultare CUANTUM TAXE

Consultare PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (discipline şi număr de credite)

 

2. Studenţii care doresc să susţină reexaminare în vederea MĂRIRII NOTEI la discipline din semestrul curent, vor completa acest formular.