Precazare 2022-2023

Studenţii înmatriculați la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepția anilor terminali), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2022-2023, se vor înscrie on-line, prin intermediul aplicației dedicate până la data de 31.07.2022.

Autentificarea este similară celorlalte aplicații interne.

Conform art. 36, din cadrul “Regulamentului serviciilor pentru studenţi”, secţinea “Cazare”, - “studenţii care nu completează cererea de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti". 

  • Înscrierea on-line este OBLIGATORIE pentru categoriile de studenţi menţionate mai sus.
  • Nu vor fi acceptate cereri  de cazare sosite pe e-mail sau care depășesc data limită anunțată pe site.

Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii precum şi studenţii familişti, VOR COMPLETA şi ultimul câmp corespunzător şi vor transmite în format electronic la administrația facultății la adresa de e-mail acpricop@uaic.ro toate documentele aferente dosarului cazului special până la 15.07.2022.

Pentru luarea în evidentă la medicul de campus, în cazul dosarelor medicale, se transmit documentele justificative și la adresa de e-mail uaic_medical7@yahoo.com. Pentru informații suplimentare este disponibil și numărul de telefon 0232 201324.

Comisia de cazare

precazare2

banner secretariat2

ctp

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

banner cantemir site geo2

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080

banner c19 2020