Participări conferințe FDI 2020 - VINCIT 4

În cadrul proiectului CNFIS-FDI DezVoltarea INternaționalizării prin Cercetare și partenerIate straTegice 4 (VINCIT 4) este prevăzută finanțarea parțială a 10 participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale ale doctoranzilor și studenților înscriși la studii universitare de master ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa mihaela.robu@uaic.ro care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

1) cerere avizată de conducătorul științific (pentru doctoranzi) / decan (pentru masteranzi) – model anexat;

2) prezentarea dovezii privind acceptarea lucrării/ posterului la evenimentul științific.

Pentru a acoperi și perioada congreselor din timpul vacanței universitare de vară, acordarea finanțării se va face după regula primul venit – primul servit, cu condiția satisfacerii criteriilor de eligibilitate.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, colloques și workshop-uri științifice internaționale cu articol / poster pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului respectiv.

Conform regulilor proiectului FDI, nu sunt eligibile participări la simpozioane, precum și solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 10 decembrie 2020.

O persoană poate beneficia de finanțare din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2020-0547 pentru participarea la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, colloques (în țările francofone) și workshop-uri științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Deplasările la conferințe se vor aproba doar cu condiția ridicării restricțiilor de călătorie cauzate de pandemie.

Limitele de finanțare sunt:

- Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EUR/persoană

- Transport în cuantum maxim de 400 EUR

- Cazare pentru maximum 2 nopți

- Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, plafoanele sunt:

- Cazare: 230 lei / noapte

- Indemnizație de delegare: 20 lei / zi

Candidații pot folosi și alte finanțări pentru completarea costurilor participării la evenimentele științifice, cu respectarea strictă a evitării dublei finanțări.

Conform cerințelor proiectului, beneficiarii vor prezenta, la întoarcere, un raport referitor la participarea la conferință/ congres/ colloque și workshop-uri, după modelul oferit de Serviciul Relații Internaționale.

Director de proiect,

Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN

Persoana de contact:

Alina Mihaela ROBU

Telefon: 0232 20 1821

E-mail: mihaela.robu@uaic.ro

 

>>> Model cerere

Chestionar pentru studenți - posibilități tehnice de susținere online a examenelor

Toți studenții facultății sunt rugați să răspundă până la data de 4 mai 2020 la un

Chestionar cu privire la posibilități tehnice de susținere online a examenelor.

 

De asemenea, toți studenții sunt rugați să își verifice contul de acces pe platforma de eLearning a facultății noastre.

La începutul fiecărui ciclu de studii, tuturor studenților li s-a creat un cont de acces, iar modalitatea de conectare a fost transmisă periodic prin șefii de grupe.

În contextul actual, platforma de eLearning se dovedește a fi foarte utilă atât în procesul de predare cât și de evaluare și de aceea este important ca toți studenții să o poată accesa.

Pentru orice probleme de conectare sau utilizare a platformei puteti scrie la adresa de email adrian.chiorescu@uaic.ro.

 

Este recomandat ca toți studenții să aibă o adresă de email instituțională. Se poate obține de la DCD. Cu această adresă studenții au acces la Microsoft Office 365. Mai multe detalii se pot obține de pe pagina DCD.

Ordinul 4020/07.04.2020 - Derogare de la prevederile legale, Organizarea si desfasurarea examenelor de licenta si disertatie

>>> Ordin 4020/07.04.2020

1) Activitățile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare etc., care impun interacțiunea "față în față", vor fi recuperate în sistem modular, intensiv,duîncetarea stării de urgență.
 
2) Pe perioada stării de urgență, având în vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.

Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul ne aparține’’

 

În legătura cu situaţia epidemiologică provocată de infecţia cu COVID-19 şi pentru protejarea participanţilor la eveniment se anunţă amânarea desfăşurării Conferinţei Ştiințifice a Studenților şi Masteranzilor cu Participare Internațională cu genericul „Viitorul ne aparține”.

Data exactă şi modalitatea de organizare a conferinţei vor fi anunţate ulterior.

În acest contex se prelungeşte perioada de înregistrare pentru participare la conferinţă.

Sunt invitați să participe la eveniment elevii claselor a XII-a, studenții și masteranzii universităților din țară și din străinătate.

Nu se percepe taxă de participare!

Participanții, la solicitare, vor fi asigurați cu cazare gratuită în căminul USDC pe durata conferinței.

Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate până la  1 mai 2020, la adresa viitorul2020.usdc@gmail.com.

Materialele pot fi prezentate în trei limbi: română, engleză și rusă.

Informaţii suplimentare:

e-mail: viitorul2020.usdc@gmail.com

și pe site-ul universității http://usdc.md.

Tel. (+373 22) 28 60 83

 

 

>>> Anuntul original >>>

La 14 aprilie 2020, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” Chișinău organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’.

Sunt invitați să participe elevii claselor a XII-a, studenții și masteranzii universităților din țară și din străinătate.

Conferința are drept scop transferul de cunoștințe și experiență, precum și asigurarea unui dialog eficient între tinerii cercetători din țară și străinătate.

Înregistrarea la conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare.

Nu se percepe taxă de participare!

Participanții din străinătate vor fi asigurați cu cazare gratuită în căminul USDC pe durata conferinței.

Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate în perioada 17 februarie - 30 martie 2020, la adresa viitorul2020.usdc@gmail.com.

Materialele pot fi prezentate în trei limbi: română, engleză sau rusă.

 

Mai multe detalii în Invitație

 

Informaţii suplimentare:

e-mail: viitorul2020.usdc@gmail.com

și pe site-ul universității http://usdc.md.

Tel. (+373 22) 28 60 83

Alegerea disciplinelor opţionale şi facultative pentru anul universitar 2020-2021

Toţi studenţii care nu sunt în an terminal au obligaţia să aleagă până la 01.07.2020 disciplinele opţionale şi facultative pentru anul universitar următor, 2020-2021.

Fiecare student se va autentifica în platforma de e-Learning, iar apoi se va accesa de pe mijlocul paginii tab-ul Cursuri cu activitatea "Alegerea disciplinelor opționale şi facultative" .

Pentru studenții din anul I care nu au mai folosit platforma, autentificarea și completarea se realizează astfel:
  • În partea dreaptă, sus, se accesează link-ul Autentificare (sau Login în funcție de limba selectată)
  • Numele de utilizator și parola vor fi comunicate prin șefii de grupe.
  • După autentificare, se va accesa de pe mijlocul paginii tab-ul Cursuri, apoi activitatea "Alegerea disciplinelor opționale şi facultative"

Se vor completa doar chestionarele active reprezentând specializarea din anul viitor universitar. De exemplu, studenţii din anul I vor completa pentru anul II la specializarea din care fac parte, cei din anul II vor completa pentru anul III.

În cazul opționalelor se poate alege o singură disciplină din lista disponibilă, iar în cazul facultativelor se pot alege mai multe discipline, una sau niciuna.

Tot acum, studenţi vor alege şi dacă vor urma disciplinele modulului psihopedagogic (la finalul listei).

În cazul studenţilor de la masterul Turism și Dezvoltare Regională, chestionarul permite şi optarea pentru unul din cele două module din anul II.

Studenții care nu optează pentru disciplinele opționale vor fi distribuiți din oficiu, fără drept de modificare ulterioară a opțiunii.

 

Pentru probleme de acces la platformă se poate scrie pe adresa adrian.chiorescu@uaic.ro.

precazare2

banner c19 2020

banner secretariat2

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

banner stagii de practica 300

logo cantemir

cantemir papers 2

logo pesd 2

buton site fac MIHAI DAVID

 

Desktop background:

1920x1080